Kontante krav fra LO

LOs formand Hans Jensen tiltrak sig opmærksomhed i den forløbne uge, da han krævede 10.000 kr. mere i lønningsposen pr. år til sine medlemmer.

Beløbet svarer til en lønstigning på gennemsnitligt 4 procent. Arbejdsgiverne vil ikke sige noget, da man er midt i et forhandlingsforløb. Det gode spørgsmål er, om et sådant forhandlingsudspil overhovedet er spiseligt i en tid, hvor mange frygter for overophedning af økonomien. LO-formandens krav lægger under alle omstændigheder op til en reallønsfremgang. Med sin udmelding skaber Hans Jensen forventninger i kredsen af LO-medlemmer, og hvis et resultat bliver meget anderledes, kan det tænkes at påvirke kritiske medlemmer til at stemme mod dette.

De videre forhandlinger må vise, hvad parterne kan blive enige om. Et resultat kan ikke forudsiges på nuværende tid. Men det er værd at erindre, at forhandlingerne finder sted på et tidspunkt, hvor der med velfærdsreformerne har været en enestående bred konsensus i Folketinget om, at det danske samfund skal omstilles og opkvalificeres. Forudsætningen for at begå sig i globaliseringen er, at arbejdskraften har de fornødne kvalifikationer. Og derfor er der behov for en markant styrkelse af uddannelsesindsatsen - livslang læring kaldes det også - fordi kvalifikationer i dag skal holdes ved lige og konstant opdateres. Det bør overenskomstforhandlingerne handle nok så meget om.