Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

VU'ere: Ja tak til mere indvandring

Det er svært at se fornuften i, at Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF bliver ved med at stramme udlændingelovgivningen. Hvorfor vil man forhindre flittige udlændinge, som økonomisk er en gevinst for statskassen, i at komme til Danmark, når vi ved, at vi har stor mangel på kvalificeret arbejdskraft?

En analyse fra Finansministeriet om indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser fra april 2017 viser, at allerede ved et lønniveau på mellem 200.000 og 300.000 kr. bidrager beskæftigede indvandrere positivt til de offentlige finanser. I lyset heraf er det svært at se rationalet i, at disse tre partier både har præsteret sidste år at hæve beløbsgrænsen fra 375.000 kr. til 408.000 kr. og igen i sommer justerede beløbsgrænsen, så udlændinge ikke kan medregne gratis bil, bolig og madordninger i deres lønindtægt.

Vi er med på, at udlændingepolitik er centrum for stort set al offentlig debat og kan dele vandene. Men vi skal ikke stramme bare for at stramme. Udgangspunktet må være, at mulighederne skal være ubegrænsede for dem, der ønsker og tør at knokle.

Migranter, der respekterer Danmark og tager ansvar for deres fremtid, skal have plads i det danske samfund – det afgørende er ikke deres religion eller hudfarve, men i stedet deres vilje og hårde arbejde. At et folketingsflertal ønsker at udelukke dygtige udlændinge er ikke blot ærgerligt, det er også skadeligt for dansk erhvervsliv, der de sidste mange år har skreget efter kvalificeret arbejdskraft.

Det forekommer os paradoksalt, at selvsamme partier, som ønsker at hæve beløbsgrænsen, har faglighed som mærkesag. Hæver man beløbsgrænsen, forhindrer man virksomhederne i at ansætte de dygtigste og mest kvalificerede medarbejdere, hvilket går ud over fagligheden og dermed virksomhedernes konkurrenceevne.

Vi skal selvfølgelig arbejde for, at vi får verdens bedste uddannelsessystem, at fag- og ufaglærte bliver opkvalificeret gennem deres arbejdsliv samt at danske arbejdsløse bliver flyttet fra passiv forsørgelse til beskæftigelse. Men udover at det kræver tid og ressourcer, skal vi droppe idéen om, at udlændinge »stjæler« jobs fra danskerne. Danske virksomheder opererer i skarp international konkurrence, og kravene til arbejdskraftens kvalitet stiger og ændrer sig hele tiden. Derfor er det komplet naivt at forestille sig, at erhvervslivet kan hente de rette kompetencer hos danskere alene.

Udlændingepolitikken skal være hård men også fair, og det er på ingen måde retfærdigt, at vi holder internationale talenter ude af det danske samfund. Fører vi en for hård linje, afskærer vi Danmark fra at høste gevinsterne af globaliseringen. Og én ting er sikkert: Et velfungerende erhvervsliv er en forudsætning for, at der er ressourcer til at investere i forbedringer i velfærden – en mærkesag, som især S og SF er gået og går til valg på!

Naja Sanvig Knudsen er flygtninge- og integrationsordfører, Venstres Ungdom, og Christian Broholm Andersen er arbejdsmarkeds- og erhvervsordfører, Venstres Ungdom.