Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Vreden er en dårlig rådgiver

Den ungarske regering er selvølgelig ikke perfekt, men korruptionen i Ungarn er ikke specielt høj, landet har de seneste tre år opfyldt Maastricht-kriterierne, og Europa-Kommissionen har afsluttet de seneste års diskussion med landet om medieloven og retsplejeloven.

»For tiden findes der ikke noget levedygtigt alternativ til Viktor Orbán og hans partis regering; der er ikke noget alternativ med realiserbare planer, som er i stand til at vinde vælgerne for sig,« skriver Ungarns ambassadør i Danmark, László Hellebrandt. Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Berlingske bragte 20. november 2014 en artikel af avisens korrespondent i Berlin under titlen »Vredens dag i Ungarn«. I artiklen, der er illustreret med et stort foto og angiveligt er sendt fra Berlin, berettes der bl.a. om en demonstration i Budapest i samme uge, og denne begivenhed anvendes som udgangspunkt for en opremsning af en række halve sandheder og urigtige påstande, der allerede tidligere i den seneste tid har fundet vej til avisens spalter. Lad det være mig tilladt i det følgende at kommentere nogle af disse påstande.

Læs også: Vredens dag i Ungarn

Danmark er sammen med New Zealand det land i verden, der er mindst berørt af korruption, og derfor nyder landet da også stor anerkendelse i Ungarn. Så meget desto mere beklageligt er det, hvis man i avisens spalter giver læserne et fejlagtigt billede af andre lande, hvad korruption angår.

Det amerikanske diplomati hævder af en eller anden årsag, at også ungarske embedsmænd er impliceret i korruption. Dette er en alvorlig anklage. De ansvarlige, amerikanske myndigheder har imidlertid indtil videre trods gentagne anmodninger fra den ungarske anklagemyndighed ikke været villige til at give deres ungarske kolleger de oplysninger om tilfælde af korruption, som de hævder at være i besiddelse af. Ungarns rigsadvokat ser ikke desto mindre frem til at modtage et svar fra sin amerikanske kollega, og han vil, når han har fået fuldt kendskab til de pågældende oplysninger, naturligvis træffe de nødvendige foranstaltninger.

Det er imidlertid væsentligt at fastslå, at korruptionen i Ungarn ikke er specielt høj, hverken sammenlignet med nabolandene eller med flere andre medlemmer af EU. Ifølge Transparency Internationals oplysninger er korruptionen således højere i fem af Ungarns syv nabolande, end den er i Ungarn, og organisationens såkaldte korruptionsindeks rummer da også eksempler på »gamle« EU-medlemslande, hvor korruptionen er højere end i Ungarn.

I modsætning til, hvad avisens Berlin-korrespondent skriver, angriber den ungarske ministerpræsident ikke Den Europæiske Union. Hvis han kritiserer noget, så er det den tilbøjelighed, som enkelte af unionens institutioner har, til at udvise dobbeltmoral. For tiden er der 21 verserende overtrædelses- eller traktatbrudsprocedurer mod Ungarn, hvilket er en hel del mindre end det gennemsnitlige antal sager (30) pr. medlemsland. Oven i købet er der medlemslande blandt Fællesskabets stiftere, som har mere end dobbelt så mange verserende sager som Ungarn.

Ungarn har gennem de seneste tre år konstant opfyldt Maastricht-kriterierne, hvilket ikke var tilfældet tidligere, og Europa-Kommissionen har afsluttet de seneste års diskussion med landet om medieloven og retsplejeloven, eftersom det ungarske parlament har ændret og tilpasset de lovregler, som kommissionen havde indvendinger mod.

Læs også: Ungarn er slået ind på en farlig kurs

I modsætning til, hvad artiklen synes at antyde, så er de midler, Ungarn modtager fra EU, ikke noget, landet får i gave. Dels betaler Ungarn medlemskontingent til unionen, dels er logikken bag unionen, at de mindre udviklede medlemslande giver tilsagn om udvikling og vækst til gavn for hele unionen, mod at den støtte, de modtager, er højere end deres medlemsbidrag. Der er næppe noget bedre bevis på, at Ungarn lever op til sit løfte i den forbindelse end det forhold, at landet i dag er blevet til en af unionens hurtigst udviklende medlemsstater. Hvad angår vækst i medlemslandene, har landet således siden begyndelsen af året skiftevis befundet sig på første- og tredjepladsen, og for tiden er Ungarn det medlemsland, hvor arbejdsløshedsprocenten falder hurtigst.

Nu om dage kan man uden besvær organisere en demonstration gennem de sociale medier, og som det viste sig i et centraleuropæisk land (ikke Ungarn) for et par uger siden, er det muligt i løbet af få dage at vende resultatet af et præsidentvalg ved at anvende de sociale medier.

Der er imidlertid én ting, der ikke er mulig, nemlig at regere et land stabilt ved hjælp af Facebook og Twitter. Hvis der er nogen, der tror det, så tager de grundigt fejl, og de der antyder, at det skulle kunne lade sig gøre, bringer os på vildspor.

Den ungarske ministerpræsident og hans parti har i de seneste otte år vundet samtlige valg, både de valg, der er blevet afholdt efter de ungarske valgregler, og dem, der er blevet gennemført efter de europæiske regler. En af grundene hertil er, at flertallet af den ungarske befolkning er tilfreds med resultaterne af hans ledelse af landet.

Læs også: Viktor Orbán: Putins europæiske lillebror

Det gælder således de førnævnte økonomiske resultater, men det gælder også mange andre ting, bl.a. den i Central- og Østeuropa særdeles vigtige nationalitetspolitik, eller den anerkendelsesvær-dige statsreform, som i alle lande (for den sags skyld også i Danmark) må forekomme let forståelig. Denne reform har i dag en gunstig virkning på den ungarske økonomi.

Dette er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at regeringen i alle henseender er perfekt. Men for tiden findes der ikke noget levedygtigt alternativ til Viktor Orbán og hans partis regering; der er ikke noget alternativ med realiserbare planer, som er i stand til at vinde vælgerne for sig. At et sådant alternativ da slet ikke udgøres af de berusede demonstranter, som vi blev præsenteret for i artiklen om »Vredens dag«, kan vi måske blive enige om.