Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Virksomhederne mangler arbejdskraft

»Danmarks udfordring er, at beskæftigelsessystemet langt bedre skal sikre, at de 130.000 ledige er mobile og opsøgende i forhold til efterspørgslen, uanset hvor i landet virksomhederne befinder sig.«

29debJørnNeergaardLarsen.jpg
Jørn Neergaard Larsen
Læs mere
Fold sammen

Sidste torsdag valgte Den Europæiske Centralbank at iværksætte et massivt opkøb af obligationer i Europa. Hensigten med det initiativ er at øge væksten. Den øgede økonomiske aktivitet kan dog meget vel gå danske virksomheder og lønmodtagere forbi på grund af mangel på arbejdskraft.

Den seneste opgørelse af forgæves rekrutteringer viser, at der i efteråret 2014 var 13.900 tilfælde, hvor virksomheder forgæves har søgt at rekruttere medarbejdere. En række af disse stillinger er endog ganske almindelige job såsom rengøringsassistent og receptionist. Job som mange ledige selv mener, at de vil kunne påtage sig.

Konsekvenserne af, at virksomhederne og de ledige ikke finder sammen effektivt nok, er, at virksomhederne enten må opgive produktion, flytte produktionen til udlandet eller ansætte flere udenlandske medarbejdere.

Læs også: December bød på mindre stigning i ledigheden

Virksomhederne i Danmark har allerede nu i stigende grad brug for nye medarbejdere, som har de rette kvalifikationer.

I de første tre kvartaler af 2014 steg beskæftigelsen i den private sektor med 18.500 personer.

Samtidig stiger antallet af udlændinge, der arbejder i Danmark, kvartal for kvartal. Udenlandske statsborgere udgør i dag seks procent af de beskæftigede i Danmark, hvilket svarer til 140.000 fuldtidsbeskæftigede.

Danmarks udfordring er, at beskæftigelsessystemet langt bedre skal sikre, at de 130.000 ledige er mobile og opsøgende i forhold til efterspørgslen, uanset hvor i landet virksomhederne befinder sig.

Beskæftigelsesministeriets seneste rekrutteringsundersøgelse viser, at 2.400 virksomheder har tabt ordrer som konsekvens af arbejdskraftmangel.

Problemerne viser sig i forhold til mange forskellige typer medarbejdere – både højt specialiserede, faglærte og ufaglærte.

Bliver der ikke foretaget konkrete handlinger i de kommende måneder, vil vi støde på stadigt flere eksempler med mangelsituationer, flaskehalse og paradoksproblemer på det danske arbejdsmarked. Det vil sige situationer, hvor virksomheder i bestemte dele af landet eller inden for bestemte brancher ikke kan tiltrække ledig arbejdskraft, som i en række tilfælde faktisk findes i Danmark.

På den baggrund er det afgørende, at beskæftigelsessystemet får øget fokus på at sikre den nødvendige mobilitet blandt ledige, både fagligt og geografisk, samt sørge for målrettet opkvalificering, hvor det er nødvendigt.

Læs også: Så hårdt rammer krisen: 3.500 butikker er forsvundet

Herudover skal vi styrke mulighederne for at tiltrække udlændinge med de efterspurgte kvalifikationer således, at rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft kan foregå smidigt og effektivt.

Samtidig er det nødvendigt, at en kommende regering – uanset hvilken farve, den måtte have – fortsætter og styrker reformerne af de offentlige forsørgelsessystemer. Vi har kun taget hul på det arbejde.

Vi er slet ikke i mål. Får Danmark ikke et antal offentligt forsørgede, der svarer til omfanget i Sverige og Tyskland, vil det koste private arbejdspladser i Danmark, og f.eks. undervisning og sundhed vil blive af ringere kvalitet i Danmark end i landene omkring os.