Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Vil indhegnede boligområder forstærke en samfunds-opsplitning?

»For et samfund, der ønsker lighed, tryghed, tillid og fællesskab på tværs af samfundsklasser, kan gated communities aldrig være en vej fremad – tværtimod.«

Foto: Mario Tama Fold sammen
Læs mere

De såkaldte »gated communities« er et fænomen, der for mange danskere indtil nu er blevet anset som endnu et amerikansk forsøg på opsplitning af vores samfund. Et indhegnet boligområde med patruljerende vagter og indgangsport til at holde fremmede ude kan hurtigt blive associeret med en voksende mistillid i samfundet.

Et sådant samfund vil givetvis blive en realitet i vort ellers så sikre land. Pandora-medejer René Sindlev er manden, der har ført konceptet til Danmark efter at have tilkendegivet, at han vil investere 700 mio. i et byggeprojekt, der har til formål at skabe et sikret boligområde i omegnen af Solrød Strand. Sindlev er selv bosiddende i et gated community beliggende i Miami, Florida.

Spørgsmålet er dog, hvorvidt gated communities i realiteten gavner det danske samfund, eller om det i virkeligheden blot forstærker det fremmedhad og den stigende utryghed og sociale opsplitning, man ser en stigende tendens til i samfundet?

Den engelske filosof Thomas Hobbes bliver ofte brugt som argument for, at lov, orden og sikkerhed er vigtigere end demokratiet. Ifølge Hobbes skal folket opgive deres suverænitet til fordel for en enevældig magt for at opnå en såkaldt fredstilstand.

Et hegn vil altid være et hegn

For Hobbes ville en stigende mistillid i samfundet være et tegn på social usikkerhed.

I sit værk »Leviathan« fra 1651 beskrev han, hvordan og hvorfor mennesker danner en stat. Mennesker uden statsmagt vil potentielt føre krig mod hinanden – i vor tids civiliserede verden skal dette selvfølgelig forstås i overført betydning. Den enevældige magt i datidens samfund er i gated communities repræsenteret ved vagterne, der har til opgave at sikre beboernes liv indenfor hegnet.

Boligejerne bliver derved fremmedgjort fra det almene samfund, da de til gengæld for et liv i sikkerhed skal opgive deres ret til selv at bestemme over, hvem der har adgang til deres grund, idet de underskriver boligkontrakten.

Om ikke andet vil et hegn altid være et hegn, og det er lige meget, om det består af træer og buske, eller om det er opført i beton. Solrød Kommune vil ikke acceptere et murafgrænset område, men vagterne og indgangsbommen i René Sindlevs projekt bliver der ikke flyttet ved.

Hvis folk ikke kan vide sig sikre i Danmark, der er verdens mindst korrupte land – hvor så? For et samfund, der ønsker lighed, tryghed, tillid og fællesskab på tværs af samfundsklasser, kan gated communities aldrig være en vej fremad – tværtimod.