Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Vi skal gøre som Sverige, hvis vi vil have en bedre seksualkultur

Sabine Christoffersen Fold sammen
Læs mere

»Nu skal man nærmest skrive under på en kontrakt, inden man skal have sex med nogen i Sverige,« lyder kommentaren ofte, når samtalen omhandler det svenske lovforslag om samtykkebaseret lovgivning, som forventes at træde i kraft fra 1. juli 2018. Lovforslaget handler om, at voldtægt fremover skal dømmes ud fra, hvorvidt der har været samtykke eller ej.

Forslaget drejer sig ikke om, at der skal laves en skriftlig kontrakt inden seksuelt samvær. Det handler derimod om, at der skal være udtrykt fysisk eller verbalt samtykke fra begge parter. Ifølge den danske straffelov §216 kan man kun blive dømt for voldtægt, hvis seksuelt samvær er sket på baggrund af vold, tvang eller trusler derom. Det kræver altså, at ofret aktivt modsætter sig samlejet, medmindre ofret har været i en forsvarsløs tilstand.

Alene det, at lovgivningen sætter rammerne for samfundets normer, er et argument for en samtykkebaseret lovgivning. For vil vi sende et signal om, at det er legitimt at have sex med et andet menneske, så længe de ikke har sagt nej? Jeg mener, at sex skal være frivilligt, og skal ske i gensidig lyst.

Det er især et vigtigt signal at sende til ungdommen. Ifølge tal fra Det Kriminalpræventive Råd udgør unge under 25 år 59 pct. af det skønnede antal ofre for tvangssamleje. Vi bør opdrage de unge til at tage ansvar for hinanden, og at seksuelt samvær altid skal være frivilligt.

Derudover vil ændringen medføre, at der er flere sager, der vil kunne ende med en dom for voldtægt. I dag er der alt for mange, der ikke anmelder voldtægt. Tal fra Det Kriminalpræventive Råd viser, at i 2016 modtog politiet 791 anmeldelser om voldtægter eller voldtægtsforsøg. Men politiet skønner, at kvinder i Danmark årligt udsættes for 4.700 tvangssamlejer eller forsøg derpå. De manglende anmeldelser kan skyldes, at man som offer ikke har tillid til, at ens sag bliver taget alvorligt. Der bliver nemlig kun dømt ca. 50 personer for voldtægt om året. Det er foruroligende, og jeg mener, at en samtykkelov vil kunne være modvirkende til dette.

Modstandere af en samtykkelov mener, at det er imod dansk retspraksis, fordi det vil være gerningsmanden, der skal bevise, hvorvidt der var samtykke eller ej. Det vil dog fortsat være anklagemyndighedens rolle at bevise at ofret ikke har udtrykt samtykke, så gerningsmanden vil fortsat være uskyldig indtil det modsatte er bevist.

Kritikere mener også, at det vil gøre det sværere for en dommer at dømme, hvornår der har været samtykke eller ej. Men det er ikke en sværere opgave end den nuværende lovgivning, hvor man skal dømme, om ofret har modsat sig voldtægten.

Ændringen kan ikke fjerne problematikken omkring, at voldtægtsområdet er et svært område at dømme på. Men en lovændring vil medføre, at flere sager kan blive kategoriseret som voldtægt, og det vil medvirke til at skabe en bedre seksualkultur, hvor vi i højere grad opfordres til at tage ansvar for hinanden.