Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Vi skal afskaffe totalitære regimer med vores europæiske værdier

Totalitær tankegang og styreform er uforenelig med deltagelse i EU. Hvorfor? Fordi historien har lært os, at magthavere ikke bare er gode.

Stine Bosse Fold sammen
Læs mere

Det er helt umuligt at tale fornuft, når vi stigmatiserer. Det gælder muslimer, der bliver skåret over én kam. Det gælder EU-tilhængere, som på trods af politiske uenigheder bliver kaldt jubelfolk, og det gælder naturligvis også dem, der føler sig ramt af talen om fascisme.

Det er aldrig klogt at stigmatisere. Man må i stedet se på værdier, der forbinder og forener.

Vores europæiske værdier, som er en forudsætning for deltagelse i Den Europæiske Union, finder man i Unionstraktatens art. 2:

»Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd.«

Det er med disse værdier, vi har holdt Tyrkiet ud i strakt arm, og det var med krav om overholdelse af art. 2, at bl.a. Polen og Ungarn blev optaget i EU. Totalitær tankegang og styreform er uforenelig med deltagelse i EU. Hvorfor? Fordi historien har lært os, at magthavere ikke bare er gode. Hvordan? På en måde, så stater kan stilles til ansvar, hvis reglerne brydes.

»Det er netop på baggrund af historien i Europa, at Unionens fædre sikrede modeller, der kan holde stater og nationer ansvarlige overfor deres borgere.«


På den baggrund var torsdagens afstemning i Europa-Parlamentet interessant. Den handlede om beskyttelse af EU-budgettet og respekten for EUs værdier. I praksis betyder det, at lande kan fratages midler, hvis de ikke lever op til kravene, ved f.eks. ikke at bekæmpe korruption eller ved ikke at sikre domstoles uafhængighed.

Noget man i et retssamfund med demokratiske traditioner og værdier meget enkelt kan tilslutte sig. Hvilket samtlige danske parlamentsmedlemmer på nær DFs gjorde. Hvis argumentet er det, Anders Vistisen fremfører, nemlig at PiS (det polske regeringsparti) er demokratisk valgt, og derfor kan afmontere demokratiet, så er der efter min mening grund til alarm.

For det er på baggrund af historien i Europa, at Unionens fædre sikrede modeller, der kan holde stater og nationer ansvarlige over for deres borgere. Det er med netop disse værdier, at vi som et samlet EU har afmonteret totalitære regimer og har holdt fred med hinanden.

I dette lys er det ikke underligt, at vi samles om at være triste omkring udviklingen i Storbritannien.

Indgangen har været løgne og politiske svigt. Udgangen er meget vanskelig at spå om. Men stormen raser, og chancen for at den løjer af, synes svær at få øje på. Jeg kan godt forstå, at EUs forhandlere holder tungen lige i munden, for den type kaos kan smitte og destabilisere vores enkelte lande og fællesskab. Vi kan alle håbe og give vores opbakning til, at de ikke lukker kaos ind. Vi kan også håbe på en ny britisk folkeafstemning. Men i så fald skal den ende med et tydeligt »remain«, hvis det skal stabilisere situationen.

Imens er det op til os 27 andre lande at sikre, at vi sammen klarer skærene i en verden, hvor netop de værdier, vi bygger på, bliver vigtigere.