Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Vi siger nej til antisemitisme

Fredag 18. juli udtalte prædikanten fra Grimhøjmoskeen, Abu Bilal Ismail, om jøder: »Allah, destruer alle de zionistiske jøder. Tæl dem og dræb dem hver og en. Skån ingen af dem. Få dem til at lide forfærdeligt« ved en fredagsbøn i Berlin.

Denne blandt mange kommentarer giver anledning til at understrege, at vi som danske muslimer har et ansvar som borgere for aktivt at bekæmpe alle former for diskrimination uanset, hvor vi møder den, og uagtet hvilket etnisk, religiøst eller seksuelt mindretal som bliver udsat for den.

Derfor skal vi også sige fra, når antisemitiske udtalelser bliver fremsat mod vores jødiske medborgere. Det kan og skal vi ikke tolerere uanset om det er en muslim, kristen eller ateist, som er afsenderen. Heldigvis har danske muslimer i flere år arbejdet for at komme diskriminering generelt til livs.

Den seneste måned har Israel bombarderet Gaza, hvilket indtil videre har ført til over 1.100 døde palæstinensere, heraf over 200 børn, samt 42 døde israeler. Den kollektive afstraffelse af civilbefolkningen har ført til forfærdelige billeder af døde børn hjemme i TV-stuerne og på de sociale medier, som med rette fører til magtesløshed og frustration. Nogle kanaliserer denne frustration ud gennem debatindlæg, demonstrationer og støttemiddage for civilbefolkningen og gennem fredelige og demokratiske midler, mens andre forfalder til usmagelige antisemitiske udtalelser.

Det accepterer vi som danske muslimer ikke! Det forfærder os, når vi er vidner til opslag eller kommentarer på de sociale medier, hvor jødedommen lægges for had. Ingen kan være tjent med en så primitiv form for ageren og historieløshed, som disse marginale kommentarer er udtryk for.

Det betyder ikke, at staten Israel skal fritages for kritik for årtiers overgreb på den palæstinensiske befolkning. Det er ingenlunde antisemitisme at kritisere Israel for dets årelange besættelse af palæstinensisk jord og drab på civilbefolkningen og for kontinuerligt at overtræde et hav af menneskerettighedskonventioner og international lov.

Men at lægge »jødedommen« eller »jøder« for had hører ikke hjemme i en demokratisk samtale. Lige så vel, som at islam bliver taget som gidsel af marginaler og andre radikaliserede, sker det samme i jødedommen, når ekstreme zionister og andre kaprer jødedommen for at legitimere retten til at begå forbrydelser mod palæstinenserne.

Men den præmis skal vi ikke godtage. Se bare på London, New York og andre steder i verden i disse dage, hvor jøder demonstrerer side og side med palæstinensere mod Israels overgreb. Nogle, der er de mest fremtrædende forkæmpere for palæstinenseres rettigheder, er rent faktisk jøder i og uden for det intellektuelle miljø.

Men vores og andre danske muslimers forargelse kan og må ikke kun gå til Mogens Camre, Søren Krarup og Pia Kjærsgaards hadske kommentar og generaliseringer om muslimer, men skal også komme til udtryk, når andre af vores medborgere bliver lagt for had. Måske særligt når marginalerne gør det under dække af vores egen religion.