Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Venstre - et parti eller nyt Tea Party?

Trine Bramsen og Peter Hummelgaard: Er Venstre stadig et ansvarligt politisk parti, eller er det gennem det sidste år blevet transformeret til en debattørklub? En klub, hvor anerkendelse gives til de største provokatører, og hvor ansvarlig politik og tværpolitisk samarbejde er lagt på hylden? Det spørgsmål må man stille sig selv efter at have observeret venstrepolitikerne og den passivitet, der har præget partiet, siden de kom i opposition.

Det er for svagt, at landets største parti kun har formået at fremsætte to selvstændige beslutningsforslag, siden danskerne stemte dem ud af regeringskontorerne. Vel at mærke når man tager i betragtning, at det første forslag var en decideret modstand mod at nedjustere folketingsmedlemmernes lønvilkår. Det efterfølgende beslutningsforslag handler så om at smadre den danske arbejdsmarkedsmodel og åbne endnu mere for underbetalt polsk arbejdskraft. Dette selvom både lønmodtagere, arbejdsgivere og eksperter advarer kraftigt imod Venstres misforståede forsøg på at lege frihedskæmpere. Venstrepolitikerne har tilsyneladende brugt sagen om Vejlegården som afsæt for en ny form for aktivferie. Så vidt vides, er det ikke tidligere i historien set, at en hel hær, der kaldte sig frihedskæmpere, førte deres kamp siddende og med våben bestående af kniv, gaffel og stegt flæsk. Ikke desto mindre er kampen meget sigende for Venstres politiske perspektiv lige nu.

Indtil juni var »sænk skatterne« det eneste, partiet kunne sige fra Folketingets talerstol og i medierne. Uanset om debatten handlede om arbejdsløshed, sundhed eller socialpolitik, var svaret det samme. Det vides ikke, hvad debatklubbens svar er på spørgsmålet efter indgåelsen af skatteaftalen. Men én ting står klart. Ingen aner, hvad Venstres politik er, ud over at de er imod den siddende regering. Hvad er deres svar på den svære økonomiske situation - ud over skattelettelser? Hvad er Venstres svar på arbejdsløshed - ud over skattelettelser? Og hvad er deres svar på unge, der ikke lærer at læse og skrive - ud over skattelettelser? Faktum er, at ingen aner det. Og faktum er også, at skattelettelser ikke er svaret på alt - og aldrig bliver det. Ser man på Danmark og de øvrige nordiske lande, der både har et højt skattegrundlag og en fleksibel arbejdsmarkedsmodel, så er det uden sammenligning de lande i den vestlige verden, der har klaret sig bedst under denne svære økonomiske krise. Svaret på Danmarks og verdens problemer ligger ikke i at undergrave lønmodtagernes frie forhandlingsret eller at sænke skatterne.

Venstre opfører sig mere og mere som den amerikanske højrefløjsbevægelse Tea Party. Her finder man også de samme angreb på lønmodtagernes ret til at kæmpe sig til bedre løn- og arbejdsvilkår. Her finder man også, at skatter er roden til al ondskab. Og her finder man også den samme passive tilgang til at løse de store politiske udfordringer.