Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Venstre er kørt i grøften

Balancen og fornuften er forsvundet i Venstres udlændingepolitik. Når vi er flere, som har meldt os ud, hænger det måske sammen med, at vi ikke tilhører den populistiske race, der går efter vælgertække og tror på magten ad den vej.

Irene Simonsen.
Læs mere
Fold sammen

Venstre er kørt i grøften. Partiet har glemt balancen og værdierne i sin iver efter at hente populistiske stemmer. Som forhenværende udlændinge-ordfører for Venstre ved jeg godt, hvor svært det kan være at finde balancen i udlændinge-debatten. Især når medierne gerne vil have de korte og hurtige udmeldinger, der skaber overskrifter.

På alle politiske områder, også i udlændinge-politikken, kræver det oplysning at forklare de problematikker, der skal belyses, og de løsninger, der skal findes. Det kræver også mod at kunne sige nej til de populistiske stemmer, der kun kan forholde sig til overskrifter. Men man bevarer værdigheden, hvis man holder sig på midten af vejbanen og undgår grøften. Mit ønske er, at Venstre kan få et opgør med populismen og finde tilbage til sine rødder og værdier.

For det første SKAL vi have skilt begreberne på udlændinge-området ad. Der er altså stor forskel på at være flygtning og migrant. Flygtninge er dem, som vi er forpligtet til at hjælpe. Og som jeg tror stort set alle, der ikke lige tilhører DF, gerne vil hjælpe, også ved at tage en del af dem ind i vores hverdag.

I dag sammenblander både politikere og pressen de to grupper, og nævner dem altid i ét ord de kalder: Flygtninge/migranter. Det er noget forfærdeligt sludder at sige. De kan under ingen omstændigheder komme ind under samme kategori. Det er lykkedes at forvirre en stor del af den danske befolkning ved at benytte begge betegnelser under et.

Flygtninge er mennesker, der er i livsfare og flygter fra et totalitært styre med kaos, vold, undertrykkelse og krig. I FNs flygtningekonvention fra 1951 står følgende: »Som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser befinder sig uden for det land, i hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand til – eller på grund af sådan frygt ikke ønsker – at søge dette lands beskyttelse, eller som ikke har nogen statsborgerret, og på grund af sådanne begivenheder befinder sig uden for det land, hvor han tidligere havde fast bopæl, og ikke er i stand til – eller på grund af en sådan frygt ikke ønsker – at vende tilbage dertil«.

En migrant kommer af helt andre grunde. Migration er en betegnelse for en bevægelse eller flytning fra ét sted til et andet, hvor de deltagende migranter ofte er tvunget til at foretage den pågældende flytning af en eller anden – ofte ydre – omstændighed, som de selv kun har ringe – eller ofte ingen – direkte indflydelse på, eller de kan foretage migrationen, fordi de eventuelt forventer at få bedre levevilkår de steder, de emigrerer til.

Som det fremgår af definitionerne er flygtninge mennesker, der er i livsfare eller i fare for voldelige handlinger. De er borgere, der kommer for at blive optaget i vores samfund, og de vil oftest aldrig kunne vende tilbage til deres oprindelses- land pga. forfølgelse m.v. Migranter er i nød pga. sult, naturkatastrofer m.v. De kan hjælpes i deres nærområder og hjemlande med en ordentlig nødhjælp. Og er dermed ikke i direkte livsfare, hvis de modtager nødhjælp i deres nærområde.

Men det er efterhånden lykkedes vores politikere at sammenblande de to begreber så meget, at de nu forsøger at overbevise os om, at alle kan hjælpes hjemme i deres eget land. Det er ikke tilfældet med flygtninge. Dem kan og skal vi optage og hjælpe. Selvfølgelig ikke kun i Danmark. Det er en verdensomspændende forpligtelse via FN. Det hele er bare gået helt af lave.

 

Danmark har for lang tid siden meldt sig ud af et fælles samarbejde via EU på det her felt med vores tåbelige forbehold. Så nu står vi selv med forpligtelsen og indgår ikke i et europæisk fællesskab, hvor vi sammen skal finde løsningen på at håndtere flygtninge-situationen og få skilt flygtninge og migranter fra hinanden, når de kommer ind over de sydeuropæiske grænser. Vi har i mange år siddet på halen og lurepasset. Og internt frydet os over, at det ikke er hos os, der kommer tusindvis af flygtninge og migranter ind over grænserne hvert år. Vi har heller ikke kunnet deltage i planlægningen af EUs indsats gennem det fælles agentur, Frontex, som skal beskytte EUs ydre grænser, for vi har jo vores forbehold i forhold til det europæiske samarbejde om flygtninge- og migrationspolitikken. Så dybest set ligger vi, som vi har redt. Og nu er det vist på tide, at sandheden og den ordentlige oplysning kommer frem. Vi har af populistiske årsager ikke turdet fortælle danskerne, at det er nødvendigt, at vi afgiver suverænitet til et europæisk samarbejde. Hvis vi ikke kommer med i det samarbejde, afgiver vi nok mere suverænitet end ved at stå uden for. Den situation står alle nord- og østeuropæiske lande i for tiden. Vi har nemlig alle sovet i timen og ladet Grækenland, Italien, Spanien og Portugal stå helt alene med problemet. Nu er situationen, at der er så meget uro i Mellemøsten, at ovenstående fire lande ikke magter den opgave alene mere. Derfor kan så mange migranter og potentieller terrorister også snige sig med over grænserne og drukne i mængden af flygtninge. Det er ét stort kaos og ragnarok. Det kan kun løses via et fælles europæisk samarbejde ved de ydre grænser. Og så kan og skal vi tage flygtninge ind i vores dagligdag og integrere dem. De kommer aldrig hjem. Migranterne skal sendes tilbage og hjælpes i deres nærområder. Terrorister skal anholdes og sigtes samt sendes tilbage.

 

Ordentligheden findes i de gamle aftaler udformet i FN efter det kaos, der opstod efter Anden Verdenskrig. Så kære politikere, læs jeres historie, sæt egoismen og egen karriere på spil for ordentligheden og sagligheden.

Når vi er flere medlemmer af Venstre, som har meldt os ud, hænger det måske sammen med, at vi ikke er af den populistiske race, der går efter vælgertække og tror på magten ad den vej. Vi er opdraget i den grundtvigianske ånd, hvor fællesskab, oplysning og samtale er en grundsubstans, der skal holde os midt på vejen og sikre et sundt og stabilt folkestyre. Vi tror ikke på de hastige udmeldinger, der giver hurtig pressefokus. Som f.eks. det tåbelige forslag om at optræde som smykketyve over for mennesker, der er i nød. Og ved at sammenblande og misbruge begreberne om flygtninge og migranter, så befolkningen efterhånden ikke ved, hvad der er op og ned i den her sag.