Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Udlandsophold gavner karrieren

I sidste uge udkom Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) med en rapport, der konkluderer, at studerende, der ønsker at forbedre deres muligheder for at få job efter endt uddannelse, bør fokusere på at få et studierelevant job fremfor at tage på udveksling.

Anders Overgaard Bjarklev Prorektor, professor Anders Overgaard Bjarklev Fold sammen
Læs mere

Ifølge EVA giver et udlandsophold ikke i sig selv en beskæftigelsesmæssig gevinst. Rapporten er lidt kækt blevet rammesat under overskriften »drop udveksling«, selvom EVAs rapport viser, at der på det naturvidenskabelige område er en månedlig løneffekt af et udvekslingsophold på 2.457 kr. Rapporten viser også, at kombinationen af et studierelevant job med et udvekslingsforløb giver en løneffekt på omkring 1.000 kr. om måneden.

Signalet til de studerende om at droppe et udlandsophold giver anledning til bekymring. Blandt andet fordi aftagerne gang på gang giver udtryk for, at udlandsophold betragtes som en fordel, når de skal rekruttere egnede medarbejdere. Og fordi Danmark er en lille og åben økonomi, der har behov for kandidater med international forståelse og stærke interkulturelle kompetencer.

EVA har i en tidligere undersøgelse fra 2013 påvist, at der er adskillige gevinster ved at tage et udlandsophold.

Budskabet til de studerende bør derfor nuanceres. EVA måler kun effekten et enkelt år efter dimission, mens andre undersøgelser, der har kigget lidt længere frem, når et andet og mere positivt resultat.

Som eksempel har EU-Kommissionen påvist, at ledigheden fem år efter endt uddannelse er 23 pct. lavere for studerende, der har været på et udvekslingsophold med Erasmus-programmet, end blandt dem, der ikke har et udlandsophold i bagagen. Ser man på de studerendes fremtidige beskæftigelse, så er tidligere Erasmus-studerende halvt så tilbøjelige til at opleve langtidsledighed i forhold til studerende, der ikke har været på udveksling.

Uddannelsesministeriet foretog i 2012 en undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold, hvor flere end 300 virksomheder deltog. Her svarede mere end 70 pct. af virksomhederne, at de anser internationalt udsyn og interkulturel forståelse som »meget vigtige« eller »vigtige« egenskaber, når de rekrutterer nyuddannede fra en videregående uddannelse.

Rapporten fra EU-Kommissionen støtter den konklusion. Kommissionens undersøgelse viser, at 64 pct. af de adspurgte arbejdsgivere mener, at international erfaring er en vigtig rekrutteringsfaktor.

Dertil kommer, at 92 pct. af arbejdsgiverne leder efter personlige kompetencer såsom tolerance, selvtillid, nysgerrighed, beslutsomhed og problemløsning – alle sammen kompetencer som øges ved et udlandsophold.

Budskabet til de studerende har derfor flere facetter end overskriften fra EVA lægger op til. I stedet for at droppe udlandsopholdet bør de studerende træffe velovervejede valg for dem selv og deres fremtid. Et udlandsophold er ikke nødvendigvis rigtigt for alle og i alle situationer. Vægtig evidens tyder imidlertid på, at internationale kompetencer i mange tilfælde er i høj kurs på et arbejdsmarked præget af globalt samspil og tæt samhandel med udlandet.