Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

TryghedsGruppen version 3.0

»Det går godt i TryghedsGruppen, og det skal de 1,2 mio. medlemmer mærke i form af udbetaling af bonusser. Men TryghedsGruppen skal forblive en stærk og markant aktør i Danmark mange år frem i tiden, og derfor skal vi ikke udspalte en stor en del af selskabets formue.«

»En del af det løbende afkast fra formuen skal hvert år støtte projekter, der skaber tryghed, og som bidrager til, at alle i Danmark bliver i stand til at tage ansvar for egen og andres tryghed. Dette almennyttige arbejde sker i regi af TrygFonden. Det er f.eks. hjertestartere, kystlivredningstjenesten, hjælp til indlagte børn og deres familier, akutlægeprofessorater, forskning i børn og unges trivsel m.m.« Foto: Tommy Kofoed/Scanpix 2014 Fold sammen
Læs mere

I år bliver et historisk år for TryghedsGruppen. Et år med krævende opgaver, men også med muligheden for at udvikle version 3.0 af TryghedsGruppen.

TryghedsGruppen har som samlingspunkt for Tryg-familien rødder næsten 300 år tilbage i historien. Vores hovedejerskab af Tryg og vores almennyttige aktiviteter på over en halv mia. kr. om året gennem TrygFonden viser organisationens stærke værdier, som handler om at passe på danskerne og skabe værdi og tryghed i samfundet. Når man som virksomhed har eksisteret i så mange år, er det fordi, der i gennem tiderne er blevet forandret, moderniseret og prioriteret, når det var nødvendigt. Det skal vi fortsat have modet til at gøre.

Det går godt i TryghedsGruppen. Vi leverer flotte økonomiske resultater, vores medlemsdemokrati blomstrer, og TrygFonden står år efter år bag mange gode tryghedsskabende aktiviteter i Danmark. Derfor er det bestyrelsens holdning, at medlemmerne også skal mærke, at det går godt. I begyndelsen af 2014 satte vi i bestyrelsen gang i en proces for – som noget nyt – at give mulighed for at udbetale en årlig bonus til vores 1,2 mio. medlemmer; kunderne i Tryg og Nordea Liv & Pension.

Læs også: Deadline for milliardformues skæbne er fastsat

Handler det om overstadig generøsitet fra bestyrelsens side efter en årrække med flotte resultater? Nej, vi mener, det handler om rettidig omhu for at udvikle virksomheden. Vi skal finde en ansvarlig bonusmodel, som er bæredygtig på både kort og lang sigt.

Man kan lidt skarpt stille det op således: Vil vi fortsat have mulighed for at støtte Tryg i selskabets udvikling og vækst, og ønsker vi fortsat at give tryghed til alle danskere gennem TrygFondens mange projekter? Og ønsker vi at supplere med en løbende bonus til vores medlemmer, når det går godt?

Eller vil vi f.eks. udspalte så stor en del af selskabets formue, at vi i perioder må reducere markant i TrygFondens projekter og eventuelt mister muligheden for at kunne støtte Tryg finansielt, hvis det skulle blive aktuelt? Det vil vi fra bestyrelsens side ikke være med til.

Læs også: Jørgen Huno anklages for kup i TryghedsGruppen

Vi ønsker, at TryghedsGruppen med Tryg og TrygFonden forbliver en stærk og markant aktør i Danmark mange år frem i tiden. Det kræver en ansvarlig bæredygtig løsning. Vi kan ikke bruge pengene flere gange, selvom der er nogle, der gerne vil give det indtryk i den aktuelle debat.

Det er vores udgangspunkt, at TryghedsGruppen fortsat skal være en solid og stabil langsigtet ejer af Tryg. Det sikrer, at Tryg kan bevare sin position på de nordiske markeder uden at risikere fjendtlig overtagelse af udenlandske konkurrenter. Der er derfor behov for, at vi i TryghedsGruppen har penge på kistebunden til f.eks. at kunne opretholde en betydelig ejerandel af Tryg i forbindelse med en yderligere konsolidering i forsikringsbranchen, eller hvis Tryg af andre årsager skulle få brug for kapital. Og lige så vigtigt, at vi i perioder, hvor der eventuelt måtte komme færre eller ingen udbytter fra Tryg, stadig kan opretholde vores øvrige aktiviteter uden at skulle bruge af formuen.

Repræsentantskabet har valgt, at en del af det løbende afkast fra formuen hvert år skal støtte projekter, der skaber tryghed, og som bidrager til, at alle i Danmark bliver i stand til at tage ansvar for egen og andres tryghed.

Læs også: Tryg-milliarderne tilhører kunderne

Dette almennyttige arbejde sker i regi af TrygFonden. Det er f.eks. hjertestartere, kystlivredningstjenesten, hjælp til indlagte børn og deres familier, akutlægeprofessorater, forskning i børn og unges trivsel m.m. Vi ønsker at sikre, at TrygFonden fortsat er en markant aktør i det danske samfund med den nødvendige økonomiske kapacitet til at turde tage rollen som innovatør og gå nye veje – også i perioder, hvor TryghedsGruppen eventuelt ikke modtager udbytte fra Tryg.

Vi ønsker som noget nyt at åbne for at udbetale en del af TryghedsGruppens løbende overskud som medlemsbonus i de år, hvor det går godt. Det vil give os en tættere tilknytning til vores medlemmer. En eventuel bonusordning skal på en fair måde tilgodese begge TryghedsGruppens to grupper af medlemmer. TryghedsGruppen har en forretningsmæssig relation til Tryg-medlemmer gennem ejerskabet af Tryg, mens TryghedsGruppen ikke i dag har en tilsvarende relation til Nordea Liv & Pension.

Sidste år har repræsentanterne mødtes og drøftet disse temaer. Blandt andet har der været forslag om at spalte TryghedsGruppen i to, hvilket kan være en fornuftig løsning, hvis der kan opnås enighed om en fair fordelingsnøgle for spaltningen af formuen mellem de to grupper. Dette vil være et centralt spørgsmål, som samtidig kan få indflydelse på TryghedsGruppens muligheder for at fortsætte de almennyttige uddelinger på det nuværende niveau samt at støtte Tryg finansielt.

Dette bliver et af de spørgsmål, vi skal drøfte videre i de kommende måneder.

Læs også: Ingen milliarder på vej fra Tryg

Det er rammerne for disse prioriteringer, som skal lægges fast i 2015. Det er en stor beslutning, og det bliver afgørende, at vi finder den rette balance.

Det er repræsentantskabet, der som vores øverste myndighed har ansvaret for at træffe den endelige beslutning, og det skal ske med solid opbakning. Fra bestyrelsens side holder vi det ønskede momentum i processen, og bruger præcist den tid, som repræsentantskabet finder nødvendig. Vi lytter til input undervejs i processen. Vores medlemmer og andre interesserede kan deltage i debatten på vores hjemmeside, og de kan stemme ved valg til repræsentantskabet. Fra 20. januar til 3. februar gælder det medlemmerne i Hovedstadsregionen.

Vi glæder os til et spændende år, hvor vi sammen i repræsentantskabet skal opbygge rammerne for TryghedsGruppen version 3.0. Forhåbentlig til varig glæde for vores medlemmer og danskernes tryghed generelt.