Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Til lykke til Asger Aamund

Vi i Venstre vil måles på vores resultater – ikke på, hvad vi har i munden. Et svar på Asger Aamunds kritik af Venstre. Det er i orden, at han er utålmodig. Regeringen mener derimod, at de tål- modige kommer længst.

Udenrigsminister Kristian Jensen (V). Fold sammen
Læs mere

Lad mig starte med at ønske Asger Aamund et forsinket til lykke. Han er blevet politisk kommentator på Berlingske, med alt hvad der følger heraf inden for politisk kandestøberi.

I Berlingske 15. januar kalder Aamund Venstre for »Danmarks forhenværende liberale parti« og klandrer Anders Fogh Rasmussen. Han skyder på Venstre og mener, at vores økonomiske politik er udtryk for centrum-venstre-tankegang. Det er sådan set meget underholdende, men forkert.

Hvis Aamund talte lidt med sine venner i Cepos, ville han få et par udmærkede økonomiske facts på plads. Så ville han se, at de borgerlige regeringer under Venstres ledelse faktisk har været ganske reform-ivrige. Foghs regeringer (2001-2009) øgede den strukturelle beskæftigelse med 63.700 personer. Løkkes regering (2009-2011) øgede beskæftigelsen med 78.300. Og Thornings regering (2011-2015) øgede beskæftigelsen med 28.250. At VK-regeringen under Anders Fogh satte marginalskatten markant ned er også noget, Asger Aamund har held med at fortrænge.

Venstre har aldrig været bange for at tage fat. Men vi vil måles på vores resultater, og ikke på, hvad vi har i munden.

Det er lidt morsomt at følge Aamunds angreb på Venstre og ikke mindst på Anders Fogh Rasmussen. Ikke mindst fordi Aamund – da Fogh trådte af – kaldte ham »Mr. Perfect«. Til Berlingske 3. april 2009 udtalte Aamund om Fogh-epoken:

»Han vil først og fremmest blive husket som den strategisk bedste statsminister, som Danmark har haft i årevis.« Og Aamund fortsatte: »Han efterlader et Danmark, som er bedre til at træffe politiske beslutninger end før. I stedet for at ride på nogle ideologiske dogmer, har han set sig om efter, hvad der har været bedst for Danmark. På den måde har han været med til at bryde nogle vaneforestillinger, hvilket er politisk forfriskende.«

Nu skriver Aamund i Berlingske 15. januar, at »før folketingsvalget i 2001 traf Anders Fogh Rasmussen det svære valg, at han hellere ville være statsminister end liberal. Han rykkede hele Venstres økonomiske politik lige ind i hjertet af centrum-venstres arvegods og kunne derfor beholde magten frem til 2011.«

Det er ekstra morsomt, fordi Aamund jo godt ved, at Fogh gik af i 2009. Men hastværk er lastværk, både i den skriftlige formulering og i ræsonnementet i øvrigt.

Aamund er i sin gode ret til at være skeptisk over for Venstres regeringsførelse. Men han er unødigt negativ. Den netop vedtagne finanslov viser, at det godt kan lade sig gøre at kombinere en stram økonomi med både serviceforbedringer i sundhedsvæsenet og lettelser – f.eks. af erhvervsbeskatning og af afgifter på biler. Finanslove bliver som regel aldrig brugt til større reformer. Derfor var det sådan set ganske pænt, at den seneste finanslov rummede lettelser. Jeg er ikke i tvivl om, at mere vil følge ved senere forhandlinger. Alle blå partier har f.eks. en ambition om at lette skatten på de laveste arbejdsindkomster. Det er en væsentlig del af løsningen på vore problemer.

Aamund opregner en række ting, han betragter som løftebrud fra regeringen. Det er korrekt, at forsvarets økonomi er under pres. Det er korrekt, at vi ikke har indkøbt F35-fly. Vi har i øvrigt ikke lovet, at vi ville købe præcis disse fly, og vi er i fuld gang med en grundig udvælgelse. Det tager tid. Det skal det gøre. Det er en vigtig – og dyr – beslutning, vi skal træffe. Så en lille bitte smule tålmodighed er nødvendig, når man har med regeringsførelse at gøre.

Det er også korrekt, at de danske medier godt kunne have friere rammer. Men alle partier – også Asger Aamunds, Liberal Alliance – er med i Folketingets medieforlig.

 

Jeg bliver dog decideret overrasket over Aamunds påstand om, at denne regerings udenrigspolitik er præget af passivitet, og at vi følger en »centrum-venstre linje« over for lande som Iran. Jeg har lige været på besøg i landet. Og jeg kan forsikre om, at jeg både diskuterede dødsstraf, retfærdigt retssystem, flygtninge og krigen i Syrien med repræsentanter for det iranske styre. Jeg understregede over for Irans styre, at deres allierede, præsident Bashar Assad, må væk. Men hvis Syrien skal opnå varig fred, er det nødvendigt, at både Iran og Saudi-Arabien spiller en konstruktiv rolle.

Derfor ville det være ufrugtbart at tage udgangspunkt i Asger Aamunds irritation over, at Iran og Saudi-Arabien er lande, der ikke ligner os på mange områder. Hvis det skulle være kriteriet for vores forhold til omverdenen, kunne vi måske alene have et konstruktivt forhold til de nordiske lande.

 

Aamund mener, at »Regeringens seneste centrum-venstre svendestykke var EU-afstemningen om retsforbeholdet«. Aamund anbefalede et nej pga. de nuværende flygtningeproblemer. Det var en underlig begrundelse, da et nej netop risikerer at føre os væk fra fuld deltagelse i Europol – en af de bedst fungerende institutioner i EU. Hvis man er utilfreds med de dele af EU, der ikke fungerer godt nok, er det da en underlig logik, at man så skal holde sig væk fra de dele, der fungerer fremragende.

Jeg vil ønske Aamund fortsat god vind med karrieren som politisk kommentator. Han har vist, at han har evnerne. Imens vil regeringen og Venstre fortsætte sit målrettede og møjsommelige arbejde med at reformere Danmark. Det er i orden, at Aamund er utålmodig. Regeringen mener derimod, at de tålmodige kommer længst.