Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Styrk folkeskolen og lad de frie skoler i fred

Kurt Ernst: De private skoler mener, at folkeskolen på alle måder skal bakkes op. Det behøver ikke at være så svært for Socialdemokraterne at agere politisk på området: Brug kræfterne på at skabe en endnu bedre folkeskole - og lad så de frie skoler i fred.

Det er en dårlig idé at indføre et system, hvor pengene følger barnet og forældrene selv kan vælge, hvor de vil placere pengene og børnene. Resultatet bliver, at skolerne bliver endnu mere ensrettede, og vi mister den eneste grund til, at der skal være privatskoler. Som her den dansk-tyske privatskole Sankt Petri Skole i København. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Forfatteren Lars Hvidberg skriver under overskriften »Folkeskolen er død. Den fri skole leve!«, at nu bør vi holde op med at rase over hykleriet over kendte socialdemokraters skolevalg. Det mener privatskolerne også. Vi har været meget tilbageholdende i den aktuelle debat, hvor parterne fører sig frem med den ene fordom værre end den anden.

For os er det en grundlovssikret rettighed, at forældre kan vælge en anden skole end den offentlige. Så er den sådan set ikke længere. At et kendt folketingsmedlem vælger en fri grundskole, er bare et udtryk for, at de private skoler udgør et bredspektret tilbud til alle forældre. Det er da en lykke at bo i et samfund, hvor børnenes forældre kan få lov til at agere netop som forældre og mindre som in casu politiker.

Vi går så til gengæld nu ud fra, at de samme politikere vil forstå at værne om forældrenes ret til et alternativt skoletilbud, og at det vel at mærke kan være et tilbud, som både højre og venstre, rig og fattig og uanset hvilken etnisk herkomst, man måtte have, kan have råd til at benytte sig af.

DANMARKS PRIVATSKOLER HAR holdt sig meget tilbage i den aktuelle debat, men når Lars Hvidberg nu udsteder en dødsdom mod folkeskolen og anbefaler indførelsen af et system, hvor pengene følger barnet og forældrene selv kan vælge, hvor de vil placere pengene og børnene, må vi lige komme de klemte socialdemokrater til undsætning.

Vi ønsker ikke et sådant system, som Lars Hvidberg foreslår. Det er rigtigt, at der er sådanne ordninger i bl.a. Sverige og Holland. Paradoksalt nok fører sådanne ordninger ikke til, at en mangfoldighed af privatskoler, friskoler eller andre nye eksperimenterende kreative skoler opstår.

Resultatet bliver det modsatte, viser al europæisk erfaring. Skolerne bliver endnu mere ensrettede, og vi mister den eneste grund til, at der skal være privatskoler. Skulle nogen have glemt denne hovedgrund, repeteres den lige her. De frie skoler er holdningsskoler, hvor forældrene kan samles om en målsætning for skolens virksomhed, der kan være begrundet i særlige pædagogiske, politiske, religiøse eller andre alternative grundforestillinger. Samtidig har man indgået den kontrakt med staten, at de faglige målsætninger i det mindste skal være på niveau med folkeskolens.

SÅ, KÆRE SOCIALDEMOKRATER, det er selvfølgelig vigtigt, at vi, som Lars Hvidberg anfører det, forstår, at vores børns uddannelse er for vigtig til at overlade alene til politikerne. Men vi har en fin balance i det danske grundskolesystem, som ikke skal ødelægges.

Det er derfor også de private skolers ærlige mening, at folkeskolen på alle måder skal bakkes op. De private skoler ønsker, at alle børn uanset skoleform får en god skolegang. Derfor behøver det ikke at være så svært for Socialdemokraterne at agere politisk på området herefter. Brug kræfterne på at skabe en endnu bedre folkeskole, og lad så de frie skoler i fred.

Vi går ud fra, at der nu ikke kommer flere forslag om yderligere indskrænkninger af de frie skolers frihedsgrader. Den økonomiske balance mellem folkeskolen og de frie skoler er der heller ingen saglig grund til at røre ved. Privatskolernes tilskud er fastlagt i nøje overensstemmelse med folkeskolens udgifter. De frie skoler får pr. elev ca. 75 procent i tilskud af prisen på en folkeskoleelev. Pålægges folkeskolen besparelser, rammer det også privatskolerne.

LARS HVIDBERGS FORSLAG om at give særligt store tilskud til skoler, der modtager mange børn med vanskeligheder af den ene eller anden slags, kan privatskolerne derimod godt støtte. I dag modtager privatskolerne højst halvdelen af de tilskud, der er nødvendige for, at vi kan hjælpe børnene på en ordentlig måde.

Vi er dødtrætte af altid at blive beskyldt for, at fællesskaberne på vores skoler ikke fungerer, og at vi ikke løfter det sociale ansvar. Det bliver man træt af at høre, når fakta dokumenterer en overgennemsnitlig ansvarlighed på privatskolerne overfor de børn, som ikke er »mainstream«.