Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Stop statsstøtte til vindmøller - andre eksportvirksomheder kan klare sig selv

Foto: Keld Navntoft

De Radikale foreslår fortsat massiv opbygning af vindmøllekapaciteten i Danmark, med bl.a. eksport for øje. Måtte lige tjekke datoen, nej, det var ikke 1. april.

TV Avisen omtalte forslaget med kommentarer af Ida Auken. TV løftede sit public service ansvar ved yderligere kommentarer fra en person fra sektoren. Alt var positivt, surprise, surprise!

Ingen spørgsmål til en sektor, der i årtier har modtaget massiv offentlig støtte, og nu burde kunne stå på egne ben. Heller ikke spørgsmål om overløb, vindstille situationer, transport og opbevaring af el, prisfølsomhed, aftaler med vore nabolande, der i øvrigt er i gang med udbygning af deres vindsektor, o.s.v.

I stedet hørte vi den sædvanlige snak om Danmark som foregangsland. Investerer vi ikke fortsat i vindmøller, taber vi markedsandele og arbejdspladser i den grønne industri.

Som industrimand har jeg svært ved at forstå, at ingen går imod fortsat statsstøtte til en levedygtig vindsektor.

Vi har masser af eksportvirksomheder, der er levedygtige uden offentlig støtte. Men som naturligvis ville have glæde af et subventioneret hjemmemarked.

Jeg ser frem til en uhildet debat, men tvivler, da vi i dette land efterhånden har opbygget en politisk korrekthed, hvad angår energipolitik, som modsvarer vore svenske naboers holdning til indvandring.