Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Stereotyperne kommer!

Eva Selsing: Pas på, derude. De farlige kønsstereotyper har nu også infiltreret det danske filosofiske miljø.

Professor i filosofi Vincent Hendricks er endt i en prekær situation efter at have optrådt på en magasinforside med nogle letpåklædte kvinder. Det afstedkom en forudsigelig reaktion i ind- og udland. Under initiativ af Mikkel Gerken, som er ansat på samme institut som Hendricks, har nogle feminister indrykket en forargelse i Organet for Den Højeste Oplysning, Politiken. Og kritikken? Hendricks’ manøvre er ’sexistisk’ og fremmer ’kognitive heuristikker’, som er baseret på ’stereotyper’. Det lyder farligt. Farligere end mæslinger. Og det er det da også, for vi risikerer, ifølge den feministiske reaktion, at kvinder vedbliver at være underrepræsenteret i en akademisk disciplin. Farligt!

Stereotyperne er angiveligt grumme, fordi de giver et overfladisk og måske fortegnet billede af en gruppe eller et fænomen. Og det er jo ikke helt forkert: stereotyper er generaliseringer. Generaliseringer, som hæfter sig ved nogle karakteristika og udelader andre, og derfor aldrig siger hele sandheden om virkeligheden. Nogle gange endog langtfra. Som eksempelvis med stereotypen om hjemmegående kvinder som underdanige husholdersker. Eller om islamkritikeren, der bare er xenofob. For ikke at tale om stereotypen om den liberale, der bare er grådig.Der findes masser af den slags i den offentlige debat, og intet sted trives generaliseringerne og de ignorante perfiditeter bedre end i netop den avis, hvor vores stereotypforskrækkede femi-filosoffer indrykkede deres opbragthed. Ak ja. Det viser bare også, at det ikke er alle stereotyper, som er et problem for den politisk korrekte meningsjunta. Nej, det er kun de stereotyper, som de onde, borgerlige og reaktionære - og ofte helt almindelige - mennesker til tider benytter sig af. Altså de mennesker, der ikke befinder sig på samme ophøjede, oplyste moralske stade som dem, der befolker den sekteriske akse mellem Politiken, akademia og et par forlag.Men uden for det kulturradikale ekkokammer regerer virkeligheden. Den er grim og uretfærdig. Og beboet af uperfekte mennesker, som nogle gange tænker i stereotyper. Fordi de er mennesker. Og fordi stereotyper er en slags kategori, på niveau med mange andre, som vi ordner vores tanker og sanseindtryk i. Det er et erkendelsesmæssigt vilkår, at mennesket ikke kan overskue at tage højde for alle de utallige detaljer, som kan erkendes ved et givent fænomen. Vi samler indtrykkene under nogle overordnede betegnelser, og annammer verden derigennem. Det, Gerken og hans co-feminister vil gøre op med - de farlige heuristikker - er intet andet end et menneskeligt vilkår. Det er en del af vores erkendelsesramme, og dermed af den virkelighed, de fleste befinder sig i. Kategorier er en nødvendig ingrediens i vores forståelsesarkitektur.Mens stereotyper, hvor dumme de end er, er harmløse, så er forsøget på at fjerne dem det ikke. Det er, hvis man tænker over det, et meget radikalt ærinde at ville eliminere stereotyperne fra mennesket. Det vil kræve drastiske tiltag at skabe et sådant fordomsfrit, uberørt og ureflekteret væsen. Det er Gerken og co. inde i sekten sikkert villige til. Men er vi andre? Nej. Og derfor må svaret til de sure feminister være, at de skulle tage og slappe af. Helt af.