Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Sociale medier skal tage ansvar i sager om ulovlig deling af billeder

Umbrella-sagen om ulovlig deling, hvor over 1.000 unge nu er sigtet, aktualiserer spørgsmålet om de sociale medier og andre platformes rolle i kampen mod ulovligt indhold på nettet. Skal sociale medier anses som en platform uden forpligtelser, eller skal de snarere regnes som et medie, der er forpligtet til at stoppe, udlevere og fjerne ulovligt indhold?

Den borgerlige regering i Tyskland traf sit valg sidste år og vedtog en lov, som forpligter de sociale medier til at fjerne ulovligt indhold inden for 24 timer, hvis de sociale medier modtager en skriftlig henvendelse om ulovligt indhold. Modtrækket fra Facebook kom så i denne uge, hvor Facebook bragte nyheden om, at man i 2018 i højere grad vil give plads til de private opslag frem for nyheder.

I den danske sag modtog Facebook allerede tilbage i 2015 rapporter om, at to videosekvenser og et billede med seksuelt materiale blev delt hyppigt blandt unge via Messenger. Rigspolitiet har imidlertid oplyst, at materialet blev delt helt frem til efteråret 2017.

Intet med ytringsfrihed at gøre

Der er behov for, at sociale medier i højere grad involveres i at sikre, at ulovlig deling stoppes hurtigt, så forbrydelsen ikke spreder sig ud over nettet. Der er derfor behov for at præcisere sociale medier og andre internettjenesters rolle og ansvar i sager, hvor der efter den danske straffelov begås en forbrydelse på nettet.

Den tyske lov, der forpligter de sociale medier, kritiseres for at være et problem for ytringsfriheden, fordi nogle frygter, at sociale medier vil »overimplementere« og fjerne mere indhold end det ulovlige for at sikre sig, at de undgår bøder.

Til det må man for det første sige, at deling af intime nøgenbilleder uden samtykke ikke har noget med ytringsfriheden at gøre.

For det andet eksisterer der ikke fuld ytringsfrihed på sociale medier i dag – du kan skrive, hvad du vil, men de kan fjerne det fra deres platforme, uanset om det er ulovligt eller ej. Det er private selskaber, der selv regulerer deres indhold og bruger vores indhold og data.

Det er derfor efter min opfattelse meget svært at retfærdiggøre, at indsatsen mod sexkrænkelser ikke skal styrkes ved at involvere og ansvarliggøre sociale medier på grund af en opfattelse af, at en i forvejen ikke-eksisterende ytringsfrihed er i fare.

Hvis vi ønsker, at der skal være den samme beskyttelse på nettet som på gaden, må man finde ud af, hvordan sociale medier og andre net-tjenester skal tage ansvar for, at ulovlig deling stoppes så hurtigt som muligt i respekt for ofrene.

Ask Hesby Krogh er næstformand i foreningen Digitalt Ansvar.