Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Små slaver af godheden

Selvophøjelsen er sat i system og er med til at gøre børn til små selvretfærdige væsner, der tror, at de gennem den gode gerning kan skinne særligt smukt, skriver Sørine Gotfredsen.

I går fandt endnu en landsindsamling sted, og den slags sætter tanker i gang angående godhed og selvfremstilling.

DR stod i aftes for indsamlingen og var samtidig involveret i et temmelig kritisabelt initiativ, hvor også biblioteker, folkeskoler og LEGO har opfordret landets børn til at gøre gode gerninger. Herefter skulle de notere deres bedrifter ned på et såkaldt godhedsbevis, som en lærer eller bibliotekar kunne formidle videre til LEGO, der for hver gerning donerede 25 kroner.

Samtidig har børnene jo haft mulighed for at vise deres godhedsbevis frem i skolegården og dag for dag stige i graderne som et ædelt væsen, og initiativet chokerer lidt. Vi kan konstatere, at skolelærere og biblioteksfolk, som man jo gerne tiltænker en vis omtanke, er med til at trække børn ind i nogle dybt problematiske mekanismer, som vi i en luthersk kultur burde have en højt udviklet indsigt i.

Ransagelsen af eget sind

Vi fejrer i år 500-års-jubilæum for Reformationen, og Martin Luther sidder sikkert lige nu på sin sky og fælder en tåre. Netop trangen til at dyrke egne gode gerninger udgjorde et kernepunkt i hans opgør med pavekirken.

Luther kritiserede en afladsordning, hvor folk kunne betale sig til Guds nåde, og hvor gode gerninger indgik i en kontant kirkelig forretning. Luther skar ind til benet og opfordrede enhver til at ransage motivet for egne handlinger og spørge, om de har at gøre med pligtfølelse over for det større eller snarere trang til at udmærke sig. Af egen erfaring vidste Luther, at svaret ikke er entydigt, da ingen blot kender sig selv. Derfor tænkte han så konsekvent og mente, at kun den handling, der gøres i troen på Gud, kan ses som god.

Denne slutning støder nok en del i dag, hvor troen på menneskets godhed i vid udstrækning har erstattet troen på syndighed, men Luthers skepsis over for den enkeltes selvdyrkelse er evigt relevant. Han ønsker et samfund, hvor man handler godt for den andens skyld og ikke for selv at vokse i anseelse, hvilket kræver ransagelse af eget sind, og gang på gang falder man i. Men kampen skal kæmpes.

Det skal den også i dag, og personerne bag »projekt godhedsbevis« har vist ikke forstået det. De sætter selvophøjelsen i system og er med til at gøre børn til små selvretfærdige væsner, der tror, at de gennem den gode gerning kan skinne særligt smukt, mens belønningen findes i andres beundrende blikke og kontant afregning med LEGO.

Vi ser her, at når den dyrebare indsigt vundet gennem århundredes tænkning smuldrer i moderne bevidsthed, falder mennesket tilbage til de mest simple midler – til selvhævdelse.

At fremvise sin egen godhed udgør ét af dem, og man mindes en tidligere landsindsamling, hvor en kendt fodboldspiller gjorde det modsatte. Med ønsket om at være anonym donerede han et stort beløb, men han blev afsløret, idet personen ved telefonen ikke kunne bære blot at omtale godheden som en værdi i sig selv. Den skulle bo i et menneske, fordi vi i dag insisterer så meget på at forbinde det gode med os selv.

For Luther kan det gode i sidste ende kun forbindes med Gud, og dermed sættes mennesket fri fra det barske fangenskab, hvor man kun gennem sine gode gerninger kan føle sig værd at elske. I dag tages børnene til fange på ny. De bliver gjort til små slaver af forestillingen om deres egen godhed.