Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Skub til kommissæren

Morten Løkkegaard: En charmerende og sleben franskmand aflægger i dag visit i Danmark, nærmere bestemt hos regeringen og Folketinget. Michel Barnier er hans navn, og han er EUs kommissær for det Indre Marked. Barnier vil utvivlsomt benytte besøget til at rose Danmark, fordi vi er så dygtige til at indrette os efter kravene fra EU, når det handler om at tilpasse os det Indre Marked. Danmark er - og har altid været - duksen i klassen.

Morten Løkkegaard, medlem af Europa-Parlementet for Venstre
Morten Løkkegaard, medlem af Europa-Parlementet for Venstre Fold sammen
Læs mere

Servicedirektiv

Hvad man til gengæld burde spørge den franske kommissær om den modsatte vej er, hvor stort pres han lægger på de mindre artige drenge i klassen, som konsekvent ikke implementerer EU-lov til tiden og dermed hæmmer samhandlen i EU.

Helt aktuelt skulle det historiske Service­direktiv være gennemført ved udgangen af 2009 og lede til en revolution i Europas servicesektor og Indre Marked, idet borgere og virksomheder frit kan gøre forretning i andre EU-lande uden de traditionelle, tusindtallige og tunge barrierer og regler.

Men her - næsten 10 måneder senere - er der stadig en række lande, som hænger i bremsen og dermed forhindrer den potentielle vækst og massive jobskabelse, som Servicedirektivet fører med sig.

Hvor er Barnier, når det handler om at lægge hele sin kommissær-vægt bag et massivt pres på synderne - og det gælder ikke mindst i hans egen baghave, hvor Servicedirektivet politisk har været en varm kartoffel siden 2004?

Meget vigtige spørgsmål, der er afgørende for direktivets succes, er desuden stadig politisk uafklarede. F.eks. leder de ellers så lovpriste nyoprettede hjælpekontorer til et nyt problem. Kontorerne skal hjælpe servicevirksomheder gennem junglen af den administration, der giver adgang til et andet EU-land. Og mens Danmark udbyder hjælp på engelsk, insisterer lande som Bulgarien og Frankrig fortsat på kun at tilbyde hjælpen på eget sprog.

Det virker selvsagt ikke synderligt stimulerende, hvis man gerne vil ind på det bulgarske eller franske marked, men ikke kan gøre brug af deres hjælpekontorer grundet sprogbarrierer. Kommissæren bør gå i spidsen for at få løst problemet, og her synes der stadig at være flere skåltaler og mindre action i den elskværdige Barnier.

I dag kommer 75 pct. af EU-landenes BNP fra handel med serviceydelser, men det udgør kun 20 pct. af handlen på tværs af grænserne. Et vel gennemført Indre Marked for serviceydelser skønnes at ville skabe 600.000 nye job, og derfor kan det undre, at denne problemstilling ikke inter­esserer kommissæren mere i en krisetid.