Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Sindssyg på 1. klasse

»I Danmark har vi alle muligheder for at behandle. Vi har medicin fra 30 kr. til 8.000 kr. per måned. Vi flyver kort sagt på 1. klasse rent behandlingsmæssigt. Men mange danske sindssyge deler skæbne med den sindssyge fra Panama City.«

Henrik Day Poulsen, speciallæge i psykiatri. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nikolai Linares

Psykiatriloven, der regulerer lægers brug af tvang, skal revideres, men ikrafttrædelsen er pludselig udsat til juni 2015, idet politikerne endelig er blevet opmærksomme på det problem, som undertegnede tidligere her i avisen har påpeget: At de medicindoser, som lovændringen lægger op til, at der må bruges, er helt utilstrækkelige i akut behandling og vil medføre farlige situationer for såvel patienter som personale.

Sindssygdom skal behandles med medicin. Det lindrer psykosen og forhindrer, at den sindssyge skader sig selv og andre. Ubehandlede sindssyge har en meget høj selvmordsrisiko og kan begå alvorlig kriminalitet.

Desværre har Patientombuddet indført en ny praksis, hvor man tvinger Patientklagenævnet til at blande sig i doseringen af medicin. Kort sagt er det nu en jurist og ikke en læge, der fastlægger antal milligram af et medikament ved at slå op i en medicindatabase på nettet.

På min tidligere lukkede afdeling betød nedsættelse af medi-cindoser en fordobling i antallet af voldsepisoder og et alvorligt drabsforsøg. Region Hovedstaden ønsker tilsyneladende ikke kritik af doseringen af antipsykotika og har indskærpet, at alle læger skal følge helt særlige retningslinjer. Jeg er selv to gange blevet forsøgt censureret af hospitalsledelser i Region Hovedstaden, da jeg blandt kollegaer startede en diskussion om dosering af medicin. I efteråret har personer demonstreret mod min kritik af medicindosering foran min privatklinik og Bispebjerg Hospital. Så emnet sætter altså virkelig sindene i kog.

Jeg har netop besøgt Panama City, hvor der er mange, ubehandlede sindssyge på gaderne. På en udendørs café så jeg en svært syg mand, der talte med stemmer og havde psykotiske bevægeforstyrrelser. Han var fattig og derfor ikke som i Danmark sindssyg på 1. klasse, men på cargoklasse. På trods af, at hans sindssygdom kan behandles for 30 kroner om måneden, må han leve med at være svært forpint.

I Danmark har vi alle muligheder for at behandle. Vi har medicin fra 30 kr. til 8.000 kr. per måned. Vi flyver kort sagt på 1. klasse rent behandlingsmæssigt. Men mange danske sindssyge deler skæbne med den sindssyge fra Panama City, for Patientklagenævnet nægter dem nemlig behandling ved i stigende grad at underkende lægers beslutning om tvangsbehandling. Herved frihedsberøves den sindssyge i flere uger, før han kan behandles. Forskellen er altså, at man i psykiatri på 1. klasse lukker den sindssyge inde, så omgivelserne ikke kan se symptomerne, mens man i Panama City og andre ulande har dem gående rundt på gaden. Men resultatet er det samme. De sindssyge forbliver ubehandlede og forpinte. Psykiatri på 1. klasse forhindrer bare, at vi andre ikke ser »de mærkelige mennesker«.

Derfor håber jeg, at den time out, som psykiatriloven nu har fået, bruges til lovgivningsmæssigt at føre behandlingsansvaret tilbage til lægerne. Det er et sygt samfund, som lader jurister tilrettelægge lægelig behandling. Jura skal sætte de overordnede rammer for tvang, men ikke detailregulere dosering af medicin.

Lad os genskabe et samfund, hvor sindssygdom på 1. klasse trods alt er bedre end på økonomiklasse endsige cargo.