Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Selv et barn kan omgå PETs blokerede hjemmesider

»Danskernes frie bevægelighed på nettet er under pres. Det er bekymrende. Regeringen tilføjer endnu et område, der skal være genstand for blokering. Det er et stort indgreb i folks rettigheder.«

Det kræver ikke mange klik at omgå hjemmesider, som myndighederne har blokeret for adgangen til. Og opskriften kan selv en tiårig finde med en enkel Google-søgning. Alligevel har blokering af hjemmesider fået en central rolle i regeringens længe ventede nye anti-radikaliseringsudspil. Hermed kan man frygte, at der bliver brugt mange ressourcer på noget, hvor effekten er tvivlsom.

Udspillet går ud på, at der skal etableres en ny enhed forankret i PET, der i samarbejde med bl.a. internetindustrien skal sikre, at voldeligt ekstremistisk online-materiale identificeres og fjernes fra nettet, så børn og unge i mindre grad eksponeres for det. Desuden indføres et internetblokeringsfilter, som skal begrænse adgangen til udenlandske internetsider, som spreder terrorpropaganda mv.

Det kan ikke alene undre, at man vil bruge så mange PET-ressourcer på noget, der er så nemt at omgå. Det kan også undre, at man er villig til at spille hasard med retssikkerheden for noget, man må formode ikke kommer til at gøre en forskel. Det traditionelle proportionalitetsprincip om, at der bør være en nogenlunde sammenhæng mellem indgrebets omfang og virkning, synes at være glemt.

For med udspillet lægges der op til, at blokeringen af hjemmesider som udgangspunkt foregår uden for domstolens kontrol. Først i det øjeblik, en internetudbyder forlanger at få en dommerkendelse for at lukke ned for den hjemmeside, en myndighed beder om at få lukket ned, bliver domstolene indblandet.

Hermed er det internetudbyderne, der skal stå vagt om retssikkerheden. En opgave, man ellers ikke forbinder med selskaber som Yousee, Telia og Telenor. Normalt skulle man mene, at det var en af statens fornemste opgaver at sørge for retssikkerheden.

Den frie bevægelighed på nettet truet

Det er desværre ikke første gang, at man politisk bruger blokeringer som den lette løsning.

Da staten begyndte at spærre sider med børnepornografisk materiale, var der bred forståelse for at blokere for adgangen til en forbrydelse, der finder sted direkte på skærmen. Men siden er brugen af blokeringer blevet udvidet. På Teleindustriens oversigt over blokerede hjemmesider kan man finde omkring 100 hjemmesider, der er blokeret af andre årsager.

Danskernes frie bevægelighed på nettet er hermed under pres. Det er bekymrende. Regeringen tilføjer endnu et område, der skal være genstand for blokering. Det er et stort indgreb i folks rettigheder og et stort forbrug af ressourcer for noget, selv et barn kan omgå. Kampen mod radikalisering svækkes, hvis ressourcerne bruges uklogt, og det kan ingen være tjent med.