Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Sæt stop for Københavns pengemaskine

13debHenrikBusch.jpg
Henrik Busch
Læs mere
Fold sammen

Det er utroligt, at Københavns Kommune igen og igen kan nedlægge parkeringspladser der, hvor folk bor og lever samtidig med, at man sætter priserne på parkering op. Det må afkræve en reaktion ikke kun fra borgerne, men også fra detailhandlen, kulturinstitutionerne, liberale erhverv, hoteller og restauranter.

Det er nødvendigt, at Københavns bilejere kan parkere deres biler relativt tæt på boligen, og at eventuelle gæster har mulighed for at stille bilen i området. Det er nu blevet en endnu større udfordring gennem de seneste 20 år.

Kommunens egne tal viser en stærk reduktion i antallet af p-pladser fra 144.000 til nu cirka 124.000 – et fald på ca. 14 procent (i indre by er faldet i procent langt større). Det omfatter perioden fra 1995 til 2010 – et fald der yderligere er fortsat også herefter. Vi var ellers lovet, at der ville blive investeret i underjordiske p-anlæg som kompensation for de overflade-parkeringspladser, man nedlagde – jeg ser kun det kommende p-anlæg ved Skuespilhuset som et af de mange forslag, som nu ikke er blevet realiseret.

I samme periode har Københavns Kommune indført betaling på gadeparkeringen.

Det er blevet en ren pengemaskine, og gennem de seneste år har priserne fået stigninger på mange procent – senest i indre by i 2015 med knap 23 procent. Det giver en konkurrenceforvridning for de mange detailforrentninger, restauranter, cafeer og liberale erhverv, som kan se, at omegnens centre lokker med gratis parkering og derved kan flytte forbrugerne ud med yderligere et argument end manglende tilgængelighed.

Beboerne betaler også for at parkere. Den såkaldte beboerlicens er gennem de seneste år steget fra omkring 195 kr. pr. år til 695 og nu 740 kr. Men med et forslag (august 2015) fra Enhedslistens teknik- og miljøborgmester om, at prisen skal stige til ca. 3.500 kr. pr. år. Altså en 18 gange så høj pris som da der blev indført beboerbetaling – deraf min konklusion »pengemaskine«. Kommunen ønsker endvidere betalingsparkering udbredt til yderområder i byen, hvor der ikke i dag er betaling – det underbygger min tese om »pengemaskine«.

Nu ser vi så, at dele af Borgerrepræsentationen er faldet over, at ca. 17.000 bøder ikke er betalt, og man ønsker at indføre hjullås for at tvinge skyldnerne til at betale. Et tosset forslag, da det ikke giver udskiftning på p-pladserne – tværtimod.

Da der samtidig er fjernet mange parkeringspladser i beboelsesområderne, og der udstedes op mod 2.000 flere licenser (i indre by), end der rent faktisk er pladser til, ja, så sælger kommunen et produkt, der ikke kan leveres i alle tilfælde.

Dette begreb understøttes også af de andre faktuelle tal, nemlig det forhold at kommunen i 2012 havde indtægter på parkering og bøder på ca. 526 mio. kr. og et direkte overskud på 259 mio. kr. Af bruttotallet blev ca. 57,7 mio. kr. afregnet til staten. Man kunne måske tænke at pengene så gik til at vedligeholde vejene, så de, der betaler for at køre på dem, fik et bedre produkt. Men nej, det er ikke tilfældet. De seneste rapporter fra 2015 og 2016 viser endnu en gang, at vejene er i dårlig stand.

Det må være tid til en samlet reaktion fra dem, der er berørt heraf, som betaler skat til kommunen samt leverer arbejdspladser og liv i byen.