Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Særbehandling styrker de rabiate

Cherif El-Ayouty: Den nye måne, der signalerer indgangen til ramadan, er kun ca. en dag borte, men idérigdommen for at imødekomme de mange uintegrerede muslimers (ofte uudtalte) ønsker under den islamiske hellige måned, har allerede længe været i gang.

Tro det eller ej, men ude i kommunerne og uddannelsesinstitutionerne findes der nu en række anbefalinger, der går på at opfylde ramadan-behovet for muslimske elever i offentlige skoler. Disse rekommandationer handler om »ingen svømmeundervisning« - da muligheden for at sluge vand er meget stor, og det må man jo som bekendt ikke under ramadan - »ingen seksualundervisning«, da muslimer jo skal undgå seksuelle tanker. Man har sågar planer om at henlægge prøver og eksamener til en senere tid, da forberedelserne til disse under fasten kan blive en for stor udfordring. Planerne indbefatter også at reservere et større areal for daglige bønner, da muslimer bliver mere religiøse under ramadanen, og undgå alle forældremøder om aftenen, da det jo visserligen er en meget travl periode for muslimske familier! Det er dog endnu uklart, om musikklasserne også skal annulleres på grund af ramadan.

Men hvorfor er det kun muslimer, der skal fritages for bestemte aktiviteter? Hvorfor ikke alle studerende, så muslimer ikke skal føle sig dårligere stillet end resten - eller måske omvendt?

Sådan en politik er helt vanvittig, da den griber ind i resten af samfundets aktiviteter og derfor er komplet uacceptabel.

Som en velintegreret muslim med 42 års erfaring i landet finder jeg det helt forkert, at alle, der har deres daglige gang i skolerne, på den måde tvinges til at tage hensyn til islamiske regler, når disse regler ingen betydning har for ikke-muslimer, som trods alt udgør den overvældende majoritet.

Hvorfor findes der forresten ingen regler overhovedet for at imødekomme jøder, buddhister og hinduer? Jeg spørger bare!

Med min baggrund her i landet ved jeg, at hver gang myndighederne optræder eftergivende over for muslimske ønsker om særbehandling, er dette yderst skadeligt for moderate muslimer, der ønsker at tage del i samfundet på lige fod med andre, integrere sig og give deres efterkommere et godt liv i Danmark. Den slags politik, det her drejer sig om, baner i stedet vejen for rabiate og fundamentalistiske muslimer med våde drømme om Danmark som en kalifatstat med shariaen som grundlov.

Jeg vil ikke have et sådant Danmark!