Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Sådan er tanken bag Greater Copenhagen

»Selv om der er meget udvikling, som bedst er forankret lokalt og regionalt, skal vi både kunne og turde løfte os op og se regional udvikling som noget større.«

Tanken om den Regionale Udvikling skiftede gear med kommunalreformen, hvor de danske regioner fik et lovhjemlet ansvar for at sikre en stærk regional udvikling på tværs af kommunalgrænser.

Det ansvar har vi taget på os og udviklet det til et nært og frugtbart samarbejde, hvor vi med respekt for vores forskelligheder trækker i samme retning. Det skal skabe resultater i form af vækst i de private virksomheder og nye jobs.

Engang stod vi på hver side af Øresund og kiggede på hinanden og spekulerede på, hvad det dog var for noget der hinsidan. Alene grænsen mellem to lande var en barriere. I dag kan man bo i det ene land og arbejde i det andet, og danskere på indkøb i Malmø og svenskere i S-toget er ikke længere et eksotisk indslag i hverdagen.

Det er en mulighed for at styrke vores arbejde med at skabe vækst og nye jobs i hele Greater Copenhagen, der dækker de tre regioner: Hovedstaden, Sjælland og Skåne. Den mulighed griber vi.

For selv om der er meget udvikling, som bedst er forankret lokalt og regionalt, skal vi både kunne og turde løfte os op og se regional udvikling som noget større. Også helt konkret.

Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne kan i konstruktivt samspil tiltrække virksomheder og kapital bedre, end vi kan hver for sig.

Midlet er enkelt. Vi skal i fællesskab fokusere vores indsats på at tiltrække kapital og virksomheder ud fra den tanke, at det er mindre vigtigt, hvilket postnummer, der lægger adresse til foretagendet.

En ny medicinalvirksomhed et sted på Sjælland er godt for Københavns Lufthavn, som også er svenskernes lufthavn. Det kan ligeledes være godt for forskningen på universitetet i Lund.

Virksomheden kunne også ligge i Malmø og have de samme positive effekter for hele Sjælland. Det er det, der er værdien i at tænke Greater Copenhagen som en stor metropol, der er attraktiv for udenlandske investorer og virksomheder.

I de to østdanske regioner har vi en fælles vision om at skabe vækst og nye jobs og vi vil fokusere indsatsen der, hvor den gør mest gavn.

I praksis betyder det, at vores mange egne og fælles indsatser ikke skal smøres ud over hele området som et tyndt lag margarine, men dumpes ned i store smørklatter. Den vision deler vi med samtlige østdanske kommuner og flere kommuner i Skåne.

Derfor skal udviklingsarbejdet tænkes som en fælles indsats fra tre regioner – ikke et samarbejde mellem to suveræne stater.

Og med det, som Öresundskomiteen dygtigt har bygget op de seneste 20 år, har vi et godt fundament at arbejde videre på. Fremtiden handler om vækst og nye jobs – ikke om fortidens organisering og grænsevenskaber.