Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Ressource?

Mads Lebech, adm. direktør, Industriens Fond Fold sammen
Læs mere

Flygtning, vis mig, hvad du kan, og jeg skal sige dig hvem du er, og hvordan du skal bidrage. Det gamle ordsprog omskrives efter behov. Men det er, uanset hvilken sammenhæng det bruges i, klogt. Profilen af, hvem man er, tegnes af det, man gør og ved. Nu er det blot ikke altid, vi giver andre chancen. Ikke engang, når de vil.

Ressourcer og potentiale hos den enkelte skal dyrkes. Det den enkelte kan, og er særlig god til, skal frem i lyset. Det har vores samfund ganske enkelt brug for. Ligesom vi alle sammen har brug for at blive bekræftet i, at vi er nyttige og kan bidrage.

Det har man ikke mindre brug for, når man kommer ude fra. Nuvel, naivitet i forhold til, hvad der kan bevæge folk til et land, ligger ikke til mig. Der er nogen, som har en kulturel baggrund, hvor man vantro, men med fornøjelse prøver at se, hvor meget man kan trække ud af fællesskabets kasse, og dermed kan få andre til at betale. Det med at ligge til last, findes ikke i deres begrebsverden. Ja, det gælder for så vidt også nogen fra vores egen kultur.

Vi skal som samfund stille krav. Det gør vi heldigvis mere og mere til vores egne borgere, og det skal vi også gøre til dem, der kommer til. De som ikke vil og som blot stikker »labben frem«, skal der være nultolerance over for. De som ikke kan, ja, de kan ikke, men det skal ikke være dem selv, som afgør, om de vil.

Og så er der alle dem, som grundlæggende gerne vil. De ressourcer er vi forpligtet til at bruge.

Flygtningemasserne fra Syrien må vi netop nu, og forventeligt i mange år, særligt forholde os til. Det er et helt samfund, der er i opbrud. Der er ikke blot tale om en flok fattige analfabeter fra en højslette, der alene leder efter andres velstand. Det er mennesker på flugt for livet. For landet, de forlader, er det på mange måder en katastrofe. Således ikke blot humanitært her i nuet, men også på den lange bane hvis vi ligefrem formår at fastholde visse af dem her hos os. Der er nemlig rigtigt mange højt- og veluddannede. Det er ren »brain drain« for det syriske samfund. Men også positivt i relation til mange af de andre jobs, vi skal have besat, og opgaver, der skal løftes.

I massevis af sammenhænge forsøger vi at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Jobs i bunkevis ønsker vi danske ikke at påtage os. På andre områder har vi som samfund ikke uddannet nok, eller fået omstillet arbejdsstyrken til de nye behov og udfordringer. Danmarks vækst og velfærd er, og i særdeleshed bliver, afhængig af arbejdskraft som er villige til at komme til os.

Helt som vi må gøre en indsats for at holde på dem, der er her. Her tænker jeg på nyuddannede med udenlandsk baggrund. Tænk, en ressource for en virksomhed at slå kløerne i. Dansk uddannet. Kulturelt tilpasset. Givet med styr på boligsituation, omgangskreds mv. Men tillige med et ekstra sprog, netværk og kultur.

Skal vi i Danmark fastholde vækst og velfærd, skal der spilles på mange strenge. En af dem er at sikre, at særligt virksomhederne har kompetent arbejdskraft.

Alle ressourcer skal i brug. Danske, udlændinge, der ønsker at blive i landet, nye udlændinge, vi kan tiltrække. Men så sandelig også flygtninge. Tænk sig, hvis nogen af dem skulle vælge at blive, fordi de bidrager, også til deres egen fremtid.