Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Regionale og lokale medier skal styrkes i et kommende medieforlig

Britt Bager Fold sammen
Læs mere

DR og public service har en helt central rolle i vores samfund. Det fungerer som oplysning og dannelse om både samfund, kultur og politik.

Danmark er et lille land og dermed også et lille sprogområde. Det betyder blandt andet, at det er dyrt at producere dansk indhold. Der er ganske simpelt færre kunder for medieproducenter end der er i større lande.

Selvom det er dyrt, er det helt essentielt for dansk sprog og kultur, at der også i fremtiden findes medieindhold på dansk. Både børnefjernsyn, kultur og historieprogrammer samt vores prisvindende dramaserier er med til at sikre, at det ikke kun er amerikanske programmer, der fylder i vores fjernsyn og radio. Hvis vi vil sikre upartiske nyheder og dansk kvalitetsindhold, må vi også prioritere det.

En ny måling fra Voxmeter foretaget af Ritzau viser, at mange generelt er kritiske over for både DR og licens. Over 50 pct. vil gerne kunne fravælge DR, og over 60 pct. mener, at licensen er for høj. Og jeg kan ikke bebrejde dem.

Historier om heste, der flyves frem og tilbage over Atlanten, dyre taxaregninger og kæmpe cheflønninger sætter ikke bare DR i dårligt lys, men det skader vores velvilje til at betale til fremtidens danske medieindhold. Det er altså ikke bare skadeligt for DR, men for vores danske medieproduktion generelt.

Ovenstående er naturligvis ikke hele forklaringen på folks skepsis over for DR og licens. Men det understreger, at DR skal forvalte licenskronerne med overordentlig stor omtanke. Der skal være gennemsigtighed i DRs økonomi. Det bør efter min mening være et fokuspunkt i det kommende medieforlig.

DR skal fokuseres – ikke slagtes

Venstre går ikke til det kommende medieforlig med et ønske om at slagte DR. Det vil vi absolut ikke.

Vi betragter DR som en vigtig kulturbærende institution i Danmark. Og det skal DR blive ved med at være. Vi vil dog gerne udfordre, at DR absolut skal modtage 3,7 milliarder kroner for at kunne forblive en stærk kulturbærende institution og for også i fremtiden at kunne levere dansksproget indhold af en særlig høj kvalitet. Og vi vil gerne udfordre, om DR bruger sine kræfter rigtigt. Mon ikke, der også i fremtiden kan leveres fremragende dansk indhold med en statsstøtte til DR på for eksempel tre milliarder kroner årligt?

DR skal i højere grad have fokus på at levere kerne-public service frem for dyre, stort opsatte underholdningsshows. Pengene skal bruges målrettet – og med omtanke. Ellers risikerer vi, at opbakningen til DR daler, og her tænker jeg særligt på, at den unge generation – og altså fremtidens mediebrugere – vil miste tiltroen til, at DR kan forvalte sit ansvar.

Flere aktører skal løfte public service

DRs opgave er – sammen med andre private aktører – at levere public service. DR er en af vores vigtigste kulturinstitutioner og skal fortsat være et fyrtårn i det danske medielandskab.

Men DR er ikke det eneste medie, der kan levere public service af høj kvalitet. Public service er en så central grundpille i vores demokratiske samfund, at vi skal samle alle gode kræfter om at producere og formidle den.

For at få flere aktører til at bidrage med at løfte public service-opgaven har vi i Venstre foreslået en ny og større public service-pulje. Der skal åbnes for nye idéer og produktionsmuligheder, og public service-puljen skal give flere producenter mulighed for at byde ind på den vigtige opgave, det er, at producere public service-indhold. Derfor foreslår vi, at public service-puljen, der i dag er på cirka 35 millioner kroner, udvides markant.

Styrkelse af regional og lokal dækning

Ligesom det ikke kun er DR, der kan producere public service, er det heller ikke noget, der kun skal gå til at dække københavnske nyheder. Venstre vil derfor lægge vægt på, at den regionale dækning skal styrkes.

I en tid, hvor mediebilledet bliver stadigt mere internationalt, er det helt afgørende, at vi værner om vores danske public service, det danske sprog og vores kultur og historie. Det er vigtigt, at den udbredes til hele Danmark, og at det sker fra hele Danmark.

Det er derfor meget afgørende, at vi sikrer, at dansk indhold kommer ud i hele landet og produceres i hele landet. De lokale medier spiller en vigtig rolle rundt omkring i Danmark. De fortæller vores historier, og de er med til at opretholde vores fælles forståelse for hinanden og for os selv. Derfor skal regionale og lokale medier styrkes.

Dette er blot et udpluk af de forslag, vi i Venstre vil prioritere i de kommende medieforhandlinger. Der er dog mange ting at tage fat på. Jeg ser det som en kerneopgave, at danskerne fremover skal kunne genkende sig selv i den public service, der produceres. Der skal være respekt for licenspengene, og det skal sikres, at de bruges der, hvor det giver bedst mening. Hvordan det hele ender, bliver spændende at følge i den kommende tid.