Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Reformer er nødvendige både i gode og dårligere tider

Som et lille land og et land, der er dybt afhængigt af omverdenen, skal vi altid være fem skridt foran og virkelig være toptunet. Det skal gøres med reformer.

»En særlig udfordring bliver at sikre tilstrækkeligt med talenter, der har de rette it- og ingeniørkompetencer. Skal det lykkes, kommer vi ikke udenom, at flere kvinder skal vælge de tekniske uddannelser,« skriver Berit Toft Fihl. På billedet: IT-universitetet inviterer unge kvinder på programmeringsworkshop. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Vi skylder modige politikere i Folketinget stor tak for, at vi danskere generelt har oplevet økonomisk fremgang de senere år. De har gennemført en række grundlæggende fremtidssikrende reformer (f.eks. ændringer af efterlønsordningen og forhøjet pensionsalder), som har været helt afgørende for, at vi som land har været godt rustet til at kunne udnytte de gode konjunkturer.

Nu står vi på tærsklen til en ny situation, hvor der er opbremsning i verdensøkonomien og tegn på, at nogle af vores handelspartnere har det svært. Og handelskrigen mellem USA og Kina sætter også nye standarder for, hvilken usikkerhed virksomhedsledere skal håndtere.

Dansk økonomi har stadig vind i sejlene. Beskæftigelsen er høj, ledigheden er lav, og der er en sund offentlig økonomi og derfor penge på kistebunden. Det skal vi sørge for ikke at solde op, men i stedet investere bedst muligt i forhold til de problemer, som kan udfordre vores velstand.

Som et lille land og et land, der er dybt afhængigt af omverdenen, skal vi altid være fem skridt foran og virkelig være toptunet. Det opnår vi kun, hvis politikerne på Christiansborg både i gode og dårlige tider fornyr rammebetingelserne for, at virksomhedslederne kan tage nye, gode initiativer, og virksomhederne på den måde kan klare sig godt. Det gælder ikke mindst, hvis regeringens ambitiøse målsætning om en 70 procents reduktion af CO2-udledningen skal nås.

Berit Toft Fihl Fold sammen
Læs mere

Som OECD pegede på tidligere i år, er der grund til også i gode tider at tænke i forbedringsmuligheder. Konkret peger OECD på, at dansk økonomi bør styrkes gennem lavere beskatning af arbejdsindkomst og investeringer. Tilsvarende skal produktivitetsudviklingen i økonomien styrkes gennem konkurrencefremmende reformer. Der bør være særligt fokus på, hvordan mindre virksomheder kan løftes, da de har en særlig udfordring med at få iværksat og kapitaliseret på de teknologiske muligheder.

Men de initiativer kan ikke stå alene. Det er nødvendigt at beskytte dansk økonomi ved at tage nye initiativer for at undgå mangel på arbejdskraft. Her og nu er der blandt andet brug for udenlandske eksperter – som ingeniører og IT-folk – der har kompetencer, som virksomhedsledere kan gøre brug af i den grønne omstilling. Det er derfor ærgerligt, når det kniber med at skaffe politisk flertal for initiativer, der kan sikre mere udenlandsk arbejdskraft.

I jagten på de smarte løsninger bliver vi også nødt til at se på uddannelsessystemet, som leverer fremtidens arbejdskraft. En særlig udfordring bliver at sikre tilstrækkeligt med talenter, der har de rette it- og ingeniørkompetencer. Skal det lykkes, kommer vi ikke uden om, at flere kvinder skal vælge de tekniske uddannelser, hvis behovet skal dækkes. Her har vi desværre langt i mål.

Derfor kære politikere, som netop sidder i intense forhandlinger om finansloven for næste år: Sørg for at have skarpt fokus på reformer og initiativer, som kan give virksomhedslederne de bedste betingelser for at skabe vækst og fremtidssikre Danmark.