Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Prestige og nytænkning af undervisning

08debAnetteDørge.jpg

Kvalitetsudvalget foreslår i sin seneste rapport, at der etableres en national fond til støtte af god undervisning. Meget af diskussionen har drejet sig om fondens størrelse og finansiering. Mindre debat har der været om, hvad sådan en fond vil kunne. Ser man bort fra spørgsmålet om finansiering, er der god grund til at se nærmere på, hvad forslaget kan bidrage med.

Danmarks Akkrediteringsinstitution udgav i september den opsamlende analyse »Pædagogisk opkvalificering af undervisere«, der ligesom Kvalitetsudvalgets seneste rapport viste, at undervisning ikke prioriteres eller honoreres lige så højt som forskning på de videregående uddannelser.

I Norge blev der i 2010 etableret et program til støtte af »Sentre for fremragende utdanning« (SFU). Det har haft god effekt. En ekstern evaluering i 2013 fandt, at programmet bidrager til at fremme god kvalitet og højne anseelsen af undervisning på landets videregående uddannelsesinstitutioner. Selv blandt de ansøgere, der ikke fik tildelt bevillingen, har ansøgningsprocessen ansporet til mere intern bevidsthed om uddannelseskvalitet og til nytænkning af egen praksis i undervisningslokalerne.

Også Storbritannien, Finland og Sverige har programmer, som på forskellig vis giver incitament til at prioritere kvalitet i uddannelse og undervisning.

Set i det lys kunne et dansk program, hvor de bedste og mest perspektivrige forslag udvælges af internationale eksperter og støttes i en årrække, være en del af en bred indsats for at øge prestigen og udviklingen af god undervisning.

Det vil også kunne medvirke til at sikre, at uddannelsesinstitutionernes ledelsesniveau leverer den opbakning, som ifølge vores opsamlende analyse om emnet er helt afgørende for, om opgraderingen af det undervisningsmæssige for alvor slår igennem på institutionen.

Det er værd at bemærke, at de norske bevillinger er af betydeligt mindre størrelsesorden end det, Kvalitetsudvalget lægger op til i Danmark. Opnår en norsk uddannelsesinstitution status som SFU via NOKUT (Danmarks Akkrediteringsinstitutions norske søsterorganisation), kan de se frem til en bevilling på tre millioner årligt i fem år, med mulighed for forlængelse til ti år.

Et samlet beløb, der måske nok blegner i sammenligning med det, Kvalitetsudvalget lægger op til, at en dansk fond skal råde over, men som ikke desto mindre sender et signal om betydningen af høj uddannelseskvalitet og kan anspore til endnu mere udvikling af nye og gode undervisningsformer. Tiden er måske inde til at se nærmere på, om danske centre for fremragende undervisning på tilsvarende vis kan anspore til at prioritere, udvikle og sprede forbedret kvalitet af selve undervisningen på de videregående uddannelsesinstitutioner.