Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Politikerne lukker for praktik

Skolerne i Randers sender i øjeblikket 1000 skoleelever på intro til ungdomsuddannelserne, hvilket vi skal fortælle om i et opslag i Randers Weekend. På Hotel og Restaurantskolen på Teknisk Skole/Tradium vil eleverne være i fuldt sving fra morgenstunden. Fold sammen
Læs mere
Foto: Annelene Petersen

Ovenpå roserne for at være fremsynet beder Yvonne Svendsen mig om på Dansk Byggeris vegne at fortælle borgere og politikere, at det er vigtigt, at vi hjælper unge godt i gang med erhvervsuddannelser og skaffer de nødvendige praktikpladser.

Byggeriet uddanner i dag næsten hver fjerde erhvervsuddannede, hvilket set i forhold til byggeriets andel af arbejdsstyrken på blot seks pct. er et klart signal om vores engagement.

Og det er rigtigt, at netop en god start med en praktikplads meget vel også kan være et frø i Danmarks erhvervsvækstlag. Derfor skal vi – politikere og virksomheder – bekymre os om vilkårene for de små virksomheder, der gerne tager lærlinge. Deres vilkår skal politikerne ikke forringe.

Men det sker jo, når de fjerner praktikpladspræmien. Det sker også, når håndværkerfradraget forsvinder, da det måske fjerner grundlaget for en lærling i en mindre virksomhed.

Og derfor er der god grund til at passe på de mange mindre virksomheder, der er krumtappen i mange dele af Danmark. Her skal vi ikke spænde ben for skabertrang og iværksætteri og mulighederne for at være med til at uddanne fremtidens faguddannede. Vel at mærke faguddannede som finder beskæftigelse i rigtig mange brancher – også uden for byggeriet.

Det arbejde vil Dansk Byggeri på ingen måde svigte.