Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Politikerne har svigtet EU

»Selvfølgelig skal vi ikke sige ja og halleluja til alt fra EU. Men lige nu har politikerne svigtet EU.«

Jesper Beinov Chef for Lederkollegiet, Opinions- og Navneredaktør Fold sammen
Læs mere

At kritisere EU er blevet en yndet politikersport. EU har svigtet folket, lød således den socialdemokratiske partiformand Mette Frederiksens melding på grundlovsdag, og derfor mener S-formanden, at EU bør rulles tilbage. Det falder helt i tråd med meldinger fra Venstre og, ikke spor overraskende, Dansk Folkeparti, der har EU-modstanden som varemærke. Selv om kritikken bør kunne føre til noget positivt, er det en hårfin balance for de traditionelt EU-venlige partier. Ellers bliver den danske EU-skepsis endnu mere udtalt. Bare se på Storbritannien, hvor Brexit truer.

Flygtninge- og migrantkrisen har selvsagt vist, at EU har et kæmpe problem. Graves der dybere, er årsagen, at landene og EUs institutioner har været splittet og haft overmåde svært ved at nå til enighed. Handling er kommet sent, og vi har endnu til gode at se, om tilstrømningen fortsætter, eller om der formentlig skal langt mere til. Derfor har S-formand Mette Frederiksen og udenrigsminister Kristian Jensen (V) i interviews i Berlingske indlysende ret i, at uden en sikring af EUs ydre grænser, har samarbejdet spillet fallit.

Men er det samtidig i dansk interesse med en radikal ændring af EU-samarbejdet? Sat på spidsen ønsker Mette Frederiksen langt færre områder som fælleskabspolitik. Udenrigsministeren ønsker, at magt trækkes hjem fra EU. Landene har selv vedtaget EU-traktaterne, der regulerer, hvad EU har som politikområder, hvilke kompetencer unionen er tillagt, og hvordan afgørelser træffes. EU er ikke stærkere, end medlemslandene har valgt at gøre EU til. Landenes synspunkter formes i nationale arenaer – akkurat som det sker med dansk EU-politik i Folketinget. Medlemslandene ejer altså EU, uanset hvad EU-kritikerne forsøger at bilde folk ind.

Hver gang traktaterne er ændret, er der gået et forhandlingsspil forud. Her har Danmark forskellige allierede alt efter, om det drejer sig om at betale til fattigere lande eller afgivelse af kompetence. Virkeligheden er samtidig den, at der er (grads)forskelle mellem venstre og højre, nord og syd, øst og vest, føderale og nationalstatsbegejstrede. Hvis vi havde en seriøs EU-debat, der fik de nuancer med, ville det være tydeligere, at det, der kommer fra EU, er udtryk for et kompromis mellem interesser. I stedet gør vi det for overskuelighedens skyld til EU mod resten. Men sådan er verden ikke.

EU-medlemskabet medfører, at vi afgiver formel suverænitet, men vi vinder indflydelse. Set globalt har vi en interesse i at danne parløb med dem, vi deler værdier med, i en verden, hvor flere store stater anser magt for ret. I en menneskealder har medlemskabet af EU, NATO, FN, OECD og en række overnationale organisationer derfor været bærende. Efter Anden Verdenskrig blev der skabt en række institutioner, der skulle opbygge en international retsorden. Det har vi nydt godt af lige siden, som det kan læses ud af udenrigsgransker Peter Taksøe-Jensens glimrende udredning.

Det er tydeligt, at vi har forsømt EU-debatten herhjemme. Og så er det nemmere at prygle EU retorisk fremfor én gang for alle at erkende, at EU er en arena for magt og interesser akkurat som i hjemlig politik. For hver gang ledende politikere maler EU i grelle farver, bliver det sværere at argumentere for foretagendet. Selvfølgelig skal vi ikke sige ja og halleluja til alt fra EU. Men lige nu har politikerne svigtet EU. Det kan blive farligt og ligefrem dybt skadeligt for Danmark i Europa, hvis vi taler EU ned.