Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Politikere der hader biler

Lennart Jønsson: Parkering. Man kunne forleden her i Berlingske læse et indlæg af overborgmester i Københavns Kommune, Frank Jensen, om at kommunen nu forhindres i sine bestræbelser på at forbedre vilkårene for hovedstadens trafikanter – inklusive bilisterne. Det velkendte og ofte spillede kort fra S (og SF) blev trukket frem – »Det er regeringens skyld«.

Lennart Jønsson, Direktør Fold sammen
Læs mere

Mage til uanstændig argumentation skal man efter min opfattelse lede længe efter. Er det regeringens skyld, at man i København igennem mange år årligt har nedlagt adskillige tusinde parkeringspladser, vel at mærke netto; at man foretager trafikreguleringer i form af vejindsnævringer, ’trafikchikaner’ og uhyrligt mange, langstrakte, ukoordinerede og skæmmende vejarbejder, som dagligt vanskeliggør trafikken, skæmmer bybilledet også for turisterne og mest af alt gør København til det byen p.t. er – et hul i jorden?

Man skulle ellers tro, at når en gruppe samfundsborgere årligt lægger ca. 25 mia. kroner i de glubske offentlige kasser – så ville de blive behandlet med en vis form for imødekommenhed. Men nej. Ønsket om at opkræve yderligere afgifter i form af bompenge (ud over de nuværende høje parkeringsafgifter) er blot et af mange initiativer til yderligere at besværliggøre forholdene for trafikken i hovedstaden. Blandt mange andre eksempler – ud over føromtalte nedlægning af parkeringspladser – kan nævnes indsnævring af større gader og afvisning af taxiernes brug af busbaner. Alt sammen med udgangspunkt i den herskende forkyndelse om, at bilisme er af det onde og cyklisme (og offentlig transport) er af det gode. Det er i øvrigt den samme besværgelse, som på uransagelig vis dagligt spiller hasard med cyklisternes liv og helbred ved at tillade, at cyklisterne lovligt kan køre i modsat retning af mange ensrettede gader; med det resultat, at det gør de da skam også med den største selvfølgelighed på andre ensrettede gader, på fortove og fodgængerfelter. 

Jeg foreslår følgende enkle handlingsplan for at lempe på de af visse politikere udråbte trafikproblemer:

1) Bilejere udskyder i blot et år deres køb af ny bil – det synes ikke at være en radikal beslutning for den enkelte, men det vil frembringe et ganske betragteligt hul i de offentlige finanser. Og så må vi jo så se, om der bag al den politisk korrekte snak om nødvendig adfærdsregulering via høje bilafgifter udelukkende ligger et varmtfølt hensyn til miljøet.

2) Erhvervsdrivende i København overvejer at finde lokaler andet steds – det vil jo fritage hovedstaden for de trafikale problemer, man mener at døje med .

3) Næste gang københavnske politikere anmoder om flere særordninger ved fordeling af skatte- & afgiftsprovenuet (som i dag bl.a. gælder på området for parkeringsafgifter) så smækkes kassen i. Så ka’ de nemli’ lære det, ka’ de.