Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Oplæg til værdidebatten

Michael Böss: Den internationale værdidebat er i disse år præget af spørgsmål om indvandring og integration. Det har sat gang i debatter om såkaldt nationale værdier i lande som Tyskland, Frankrig, Australien og Canada.

Michael Böss Lektor, Aarhus Universitet Fold sammen
Læs mere
Foto: fotograf: Lars Kruse
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Motivationen for i det hele taget at debattere værdier er dog ikke kun ønsket om bedre integration af indvandrere, men også at om at styrke alle borgeres følelse af medborgerskab og forpligtelse over for samfund og stat i almindelighed. Det sker ud fra en erkendelse af, at der er et behov for social sammenhængskraft i samfund, der i stigende grad åbner sig udadtil og derfor indadtil udsættes for fragmenterende og centrifugale kræfter.

Værdidebatten i udlandet er således bredere end den, der hidtil har været ført i Danmark. Måske vil nedsættelsen af Værdikommissionen ændre dette. Det er i hvert fald mit eget håb. Jeg mener, det vigtigt, at vi i de kommende par år ikke fokuserer udelukkende på kulturelle værdier, men også diskuterer værdiernes betydning i en bred samfundsmæssig og historisk sammenhæng.

Værdier er ikke kun produkter af kultur, men også af levevilkår, dvs. de rammer, vi lever under. Desuden er jeg af den opfattelse, at vi bør skelne mellem to former for værdier: offentlige og private. Offentlige værdier er de værdier, alle borgere bør respektere. Det er samtidig de værdier, der sætter grænserne for den enkelte borgers ret til private værdier, herunder individuelle og subkulturelle værdier.

Som mit eget oplæg til de næste to års værdidebat vil jeg spille ud med et katalog over offentlige værdier:

1. Respekt for det enkelte menneskes værdighed, integritet og
ret til selvbestemmelse.

2. Et solidarisk og forpligtende nationalt medborgerskab.

3. Borgernes lighed i muligheder og socialt værd.

4. Sikkerhed og frihed fra vilkårlig magtudøvelse.

5. Samfundssind og respekt for andres identitet, rettigheder og behov.

6. Loyalitet over for staten, det nationale fællesskab og demokratiet.

7. Social inklusion, frihed for fattigdom og beskyttelse af samfundets svageste.

8. Respekt for lov, ret og medborgerlige pligter.

9. Aktiv deltagelse i det civile samfund og folkestyret.

10. Lighed mellem kønnene.

11. Hensynsfuldhed og frisind over for mindretal.

12.Respekt for andre menneskers tro, religion og livsanskuelse.

13. En moderat og liberal værdipluralisme .

14. Arbejde og meningsfuld beskæftigelse.

15. Fysisk og psykisk sundhed samt mulighed for at opnå livsmening og livskvalitet.

16. Godt naboskab og medansvar i det lokale samfund.

17. Ansvarsfølelse i det private og offentlige liv over for det og dem, man er betroet.

18. Personlig frihed og personligt ansvar.

19. Omsorg for miljøet og naturgrundlaget.

20. Ansvar for kommende generationers lykke.

21. Respekt for Danmarks historiske og kulturelle arv.

Hvordan de enkelte værdier skal formuleres, er naturligvis noget, der kan diskuteres. Det er også muligt, at jeg har overset nogle. Men der jo også kun tale om et debatoplæg.