Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Offer­kulturen står i vejen for vores digitale muligheder

»Så længe vi opfatter os selv som ofre i en teknologisk determinisme, forbliver vi magtesløse bløddyr, der ikke evner at udnytte de muligheder, vi nu har fået.«

Ulla Tofte Fold sammen
Læs mere

Valentins Dag i sidste uge blev anledningen til endnu en strøm af dommedagsprofetier over menneskets tilsyneladende magtesløshed over for maskinerne. Horrible historier om dating-afhængighed, følelsesmæssigt umodne voksne, og unge for evigt dømt til et liv som kærligheds-zappere uden evne til at skabe varige relationer, fik vanen tro rigeligt med spalteplads. Men inden vi accepterer et selvbillede som passive ofre for teknologiens verdensdominans, er det på høje tid at vi – både konkret og mentalt – genfinder magten over maskinerne. For nej, det er ikke dem, der styrer vores liv. Vi styrer dem. Og dermed også mulighederne for at bruge dem, når det giver mening, og fravælge dem, hvor det ikke gør. Ellers måske bare finde en balance.

Offerkulturen omkring teknologien har accelereret i takt med især internettets udbredelse – fra 68-generationens patroniserende medlidenhed med børn og børnebørns afhængighed, til en mere udbredt opfattelse af, at big-brothers totale overtagelse af vores liv er nært forestående.

Her på tærsklen til den fjerde industrielle revolution, hvor grænserne mellem det fysiske, det biologiske og det digitale udviskes med næsten ubegribelig hastighed, er det da også nærliggende at forfalde til digitale dystopier.

For vel er det et problem, når dankort hackes, nøgenbilleder deles uden samtykke, og computere inficeres af ondsindede orme. Men svindlere, forbrydere og psykopater har der altid været. Og angsten for de teknologiske nybrud er langtfra ny – tænk blot på Chaplins »Moderne tider«, hvor den lille mand opsluges af den store, ukontrollable maskine.

Som altid kræver det tid, erkendelse og tilvænning, når ét paradigme erstatter et andet.

Det nye er, at teknologierne i dag er forbundet på kryds og tværs i grænseoverskridende netværk, hvis potentiale kan virke skræmmende og uoverskuelige.

Men disse netværk og skyer af data giver os også muligheder, som langtfra er udnyttet endnu. For teknologien er blot et værktøj – et instrument, som vi skal lære at beherske, nøjagtigt som mennesket tidligere har lært at beherske alt fra stenøksen over dampmaskinen til den benzindrevne motorsav.

Men hvis vi skal mestre teknologien og dermed gribe disse nye muligheder, er vi nødt til at lægge offertænkningen helt bag os og erstatte den med en kritisk og konstruktiv opfattelse af, hvad teknologier og nye medier kan bruges til.

Det er helt forventeligt, at den digitale udvikling vil forandre verden, som vi kender den, og dermed vores måde at agere på. Men det er helt afgørende, at vi selv forholder os til, hvordan denne forandring skal ske.

Så længe vi opfatter os selv som ofre i en teknologisk determinisme, forbliver vi magtesløse bløddyr, der ikke evner at udnytte de muligheder, vi nu har fået.

  • Ulla Tofte er museumsdirektør.