Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Nobelprismodtager: Trump har æren for opsvinget i amerikansk økonomi

Da Donald Trump kom til magten, forudså hans kritikere en langvarig økonomisk recession. Det modsatte er sket. Amerikansk økonomi er i strålende form.

Præsidenten har brudt med etiketter og normer i en grad, at man godt kan forstå dem, der er i oprør og har svært ved at finde en grimasse, der kan passe. Ikke desto mindre går det over al forventning for USAs økonomi, skriver Flemming Rose. Tegning: Kate Copeland Fold sammen
Læs mere

Siden afslutningen på Den Kolde Krig har USA haft tre præsidenter, der alle lagde fra land med erklæringer om, at USA ville bruge færre kræfter på verden og flere ressourcer på sig selv, men de endte med at inddrage USA i ambitiøse projekter med det formål at omkalfatre verden i deres eget billede.

Washington mente, at kinesere og russere ville tage amerikanske værdier til sig i takt med, at de to stormagter blev integreret i den globale økonomi og fik nye institutioner. Det er ikke sket. Washington kom nødstedte nationer til undsætning i Somalia, Haiti, Bosnien og Kosovo og blev engageret i opbygningen af institutioner, men ingen af landene blev succeshistorier, der kunne vises frem som eksempler til efterfølgelse for den øvrige verden. USA skiftede regimer ud i Afghanistan og Irak med ambitionen om, at først de og dernæst hele den arabiske verden skulle forvandles til demokratier. For kun således kunne USA gardere sig mod truslen fra islamisk terror. Det er heller ikke sket.

»Trumps modstandere nægter at give ham æren og tilskriver opsvinget hans forgænger eller cykliske forhold, som Trumps politik ikke har indflydelse på.«


Selv om det aldrig var et erklæret mål, endte USA i godt to årtier med at bedrive nation building i dele af verden, som havde helt andre kulturelle, politiske og økonomiske forudsætninger.

Mindre succes end nogensinde

Som Michael Mandelbaum, en af USAs førende udenrigspolitiske analytikere, anfører i sin bog, Mission Failure: America and the World in the Post-Cold War Era: Ingen af disse missioner nåede deres mål. »Derfor,« tilføjer Mandelbaum, »havde USA mellem 1993 og 2014 paradoksalt nok fået mere magt i sin udenrigspolitik, men havde mindre succes end nogensinde før.«

En hård dom vil mange europæere sikkert mene, men mange menige amerikanere fik ikke noget ud af USAs bestræbelser på at gøre verden til et bedre sted. Tværtimod. I perioden 1974-2015 faldt median-hustandsindkomsten for amerikanere uden en gymnasieuddannelse med næsten 20 pct., og blandt amerikanere med en gymnasieuddannelse, men uden en højere uddannelse, faldt den med 24 pct.

Det er noget af konteksten for Donald Trumps overtagelse af Det Hvide Hus. Han blev valgt på løfter om radikale forandringer, som skulle tilgodese USA og hans vælgere, men i Washington troede de færreste på, at Trump ville bringe noget som helst positivt til USA og verden. Kun destruktion og kaos. Efter hans valgsejr i efteråret 2016 noterede den venstreliberale Paul Krugman, nobelprisvinder i økonomi og kommentator ved New York Times: »Vi står sandsynligvis over for en global recession uden en ende i sigte.«

Donald Trumps økonomiske politik er en succes. Fold sammen
Læs mere
Foto: BRENDAN SMIALOWSKI.

Andre forudså, at Trump enten selv ville trække sig eller blive fjernet, inden det første år var omme. Præsidenten har brudt med etiketter og normer i en grad, at man godt kan forstå dem, der er i oprør og har svært ved at finde en grimasse, der kan passe.

Over al forventning

Ikke desto mindre går det over al forventning for USAs økonomi. Hør blot: Arbejdsløsheden faldt i maj til 3,8 pct., den laveste i 18 år, og den er den laveste nogensinde for sorte amerikanere, 5,9 pct. I andet kvartal blev der slået 6,7 millioner jobs op. Siden Trump kom til, er BNP vokset med 2,7 pct., en stigning på 0,7 pct. sammenlignet med de sidste to år under Obama. Traditionelt svage grupper som sorte, kvinder, latinoer og unge har fået del i opsvinget i et omfang, som ikke er set før. Ifølge the National Federation of Independent Business er optimismen blandt små erhvervsdrivende den største i 35 år.

Hvad skyldes det? Trumps modstandere nægter at give ham æren og tilskriver opsvinget hans forgænger eller cykliske forhold, som Trumps politik ikke har indflydelse på. Edward Prescott, der i 2004 fik nobelprisen for sin forklaring af konjunkturcykler i økonomien, er uenig. Han argumenterer i Wall Street Journal sammen med en kollega for, at Trumps økonomiske politik er hovedårsagen til opsvinget. Prescott og hans kollega, Lee Ohanian, fremhæver en sænkelse af virksomhedsskatten fra 35 pct. til 21 pct. som et afgørende bidrag til opsvinget. Desuden peger de på en omfattende afregulering, som har gjort det billigere og lettere for små virksomheder at drive forretning. Trump har fjernet en tredjedel af siderne i forbundsregeringens reguleringsregister.

Til gengæld har Trump sået usikkerhed om frihandel. Ifølge Trump har USA som verdens største eksportmarked fat i den lange ende. Derfor vil den aktuelle afgiftskrig blive afløst af bedre handelsaftaler for USA, ikke mindst i forhold til Kina. Det må tiden vise, men her er et område, hvor Trump kan hæmme opsvinget. Ifølge the Tax Foundation scorer familier i USA i snit en gevinst på 10.000 dollars om året som følge af frihandel.