Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Når politikere tolererer kvaksalveri

Henrik Day Poulsen: Danmark kan ikke som et moderne og højt civiliseret samfund acceptere, at små, raske drenge udsættes for skamfering, der kan medføre livslange mén og ødelægge deres sexliv.

I de seneste dage er drengens penis pludselig blevet det mest omdebatterede emne i både Danmark og Tyskland. I Berlingske har debatten også kørt, efter at en domstol i Tyskland har afgjort, at omskæring af drenge strider mod barnets rettighed til selv at bestemme over, om der skal foretages et kirurgisk indgreb, når man ikke er syg. Efterfølgende har tyske politikere straks omgjort rettens beslutning angiveligt af frygt for Tysklands omdømme. Så lille er respekten åbenbart for tyske domstole!

I en sommer, hvor kønnets betydning er et varmt emne, kommer debatten om omskæring på det rette tidspunkt.

En børnekirurg fra Rigshospitalet kunne i sidste uge fremvise skræmmende billeder af små drenge, hvis penis var maltrakteret af en overrabbiner, der i TV Avisen pralede af, at han havde omskåret mere end 1.000 drenge og var mere kvalificeret hertil end de fleste læger. Magen til selvovervurderende adfærd skal man lede længe efter. I Danmark har vi siden 1794 haft en kvaksalverilov, der har til hensigt at beskytte befolkningen mod, at ikke-læger foretager behandling, som medfører skade på individet.

I lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed fremgår det i § 73 og § 74, at kun personer med en lægeautorisation må foretage operative indgreb, og at personer uden sundhedsautorisa­tion ikke må udsætte nogens helbred for en påviselig fare ved deres behandling. Jeg har svært ved ikke at definere omskæring som et operativt indgreb, hvor der er fare for komplikationer og svær blødning. På sigt er det påvist, at omskæring kan besværliggøre mandens sexliv. Masturba­tion bliver fx i sagens natur besværliggjort. Men det er måske lige præcis, hvad de »sorte« rabbinere og imamer vil opnå? En skjult dagsorden mod »overdreven onani«! Det mente mange i Danmark for 50 år siden var skadeligt og kunne medføre psykiske skader hos drengen.

Men sagaen om drengens penis slutter slet ikke her. Straks har jøder og muslimer meldt sig i hobetal og forsvaret deres ret til at lemlæste små, raske drenge med baggrund i forældede, kulturelle traditioner og skikke. Enkelte jøder i både Tyskland og Danmark har endda på let skjult måde trukket det usmagelige Holocaust-kort frem og insinueret, at der ligger antisemitiske intentioner bag ønsket om at beskytte små drenge mod kirurgiske indgreb, der lægeligt set er helt unødvendige og potentielt farlige. De har talt om, at forbud mod omskæring vil få jøder til helt at forlade Danmark og Tyskland. Magen til hysteri skal man lede længe efter.

Der findes mange såkaldte gamle skikke i forskellige kulturer, som et moderne samfund må tage afstand fra. Kvindelig omskæring er en af de værste. Men på trods heraf omskæres et stort antal kvinder i Mellemøsten stadig med den vestlige verden som en tavs tilskuer af frygt for at fornærme muslimer. I 1967 og med yderligere præcisering i 1997 blev forældres revselsesret i Danmark afskaffet, men i mange kulturer er det fortsat helt acceptabelt at slå sine børn. Skal vi så også genindføre revselsesretten for ikke at genere personer fra kulturer, hvor det er kutyme? Personligt ville jeg langt hellere have et smæk i numsen end at miste min forhud i et barbarisk kirurgisk indgreb, som andre har bestemt skal gennemføres og som udføres af en kvaksalver. Og hvad med tvangsægteskaber og flerkoneri? Det er kutyme i mange lande, så træder vi ikke visse muslimer over tæerne ved at forbyde dette ældgamle ritual?

Skal forældre ikke også have ret til at tatovere deres barn, give det botox eller komme barnet i solarium?

Det mest groteske i debatten har imidlertid ikke været forstokkede jøder og muslimer, men visse danske politikere med Liberal Alliance i spidsen, der i en misforstået opfattelse af liberalisme har argumenteret for, at man ikke skal forbyde omskæring. Det er individets frie ret. Liberal Alliance er nu snart lige så ekstrem som Nordkoreas spydspids i Danmark, Enhedslisten, der dog for en gangs skyld har været ansvarlige og talt imod omskæring. Sådan er politik så interessant. Regeringen har som forventet intet meldt ud. De Radikale har jo om nogen en frygt for at fornærme nogen som helst, men samtidig tordner partiet for menneskerettigheder og overholdelse af internationale konventioner. Hvor er Margrethe Vestager nu henne for at forsvare små drenges ret til at beholde deres forhud? Hvad med menneskerettigheder og FNs børnekonvention? Den radikale tavshed er i bedste fald hyklerisk, i værste fald usmagelig strategi og antiaggressivitet.

Danmark er et moderne samfund, der skal beskytte sine borgere. I et liberalistisk samfund skal omskæring være tilladt, hvis man er myndig og dermed selv kan bestemme over ens krop. Beskyttelse af religiøse mindretal betyder ikke, at vi skal acceptere alle traditioner og finde os i, at fornuftige forbud mod stupide skikke skal ende med, at man beskyldes for racisme og forsøg på at smide folk ud af Danmark. Det er offer-retorik af værste skuffe. Giv overrabbineren og imanen en tudekiks og informér dem om, at Danmark som et moderne og højt civiliseret samfund ikke kan acceptere, at små, raske drenge udsættes for skamfering, der kan medføre livslange mén og ødelægge deres sexliv. Og lad os så få Sundhedsstyrelsen på banen og få en lægefaglig vurdering af, om omskæring foregår forsvarligt og udføres af en læge, som operative indgreb skal ifølge loven.

Til politikerne må vi forlange øjeblikkelig handling og mod til at modstå etniske minoriteters urimelige pres og forsøg på at holde fast i forældede skikke, der intet har med en moderne retsstat at gøre. Der er en grund til, at vi allerede i 1794 fik en kvaksalverilov. Det er på tide at bruge den, hvis folk ikke retter ind og ophører med at mishandle små, uskyldige drenge, der intet fejler.