Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Morten Kabell: Støj er et problem, og der skal gøres noget ved det

Der er for meget larm i Indre By, og Morten Kabell vil gerne tage fat, hvor han kan. Men som teknik- og miljø­borgmester er hans muligheder begrænsede, siger han.

Lad mig slå fast. Støj ER et problem i København, og der SKAL gøres noget ved det.

Emnet fylder ikke kun på Berlingskes debatsider, men også i kommunen og på rådhuset. At der er for meget larm i Indre By, skal der gøres noget ved, og jeg vil gerne tage fat, hvor jeg kan.

Som teknik- og miljø­borgmester er mine muligheder dog begrænsede. Desværre er det f.eks. ikke op til kommunen at håndtere den udbredte gadelarm, men jeg vil gerne forsøge at gøre min indflydelse gældende. Derfor vil jeg tage emnet op med politidirektøren.

Jeg kan ikke garantere for, det har en effekt, men jeg vil meget gerne være med til at gøre opmærksom på problemet.

I støjdebatten bliver visionen »Gang i byen« fra 2007 nævnt. Jeg er enig i, at kommunen er lykkedes FOR godt med den plan. Det har skabt utilsigtede og uhensigtsmæssige følger, som med al sandsynlighed ikke har været meningen, da Klaus Bondam og Ritt Bjerregaard stod i spidsen for at få den gjort til virkelighed.

Nu står vi med en ny virkelighed, hvor særligt støj og skrald fylder alt for meget, og den tager jeg gerne ansvar for at ændre på.

Et demokratisk puslespil

Med borgmestertitlen følger dog ikke magt, som man har agt, og derfor er der tale om et demokratisk puslespil, der skal løses.

Hverken jeg eller Enhedslisten har bedt om gratis udendørs­servering i København, som alt andet lige også medfører mere larm i gaden og visse steder mere svineri. Afgiftsfritagelse var og er et borgerligt ønske, og jeg vil anbefale at klage til Jakob Næsager (C), Flemming Steen Munch (V) og Heidi Wang (I), hvis man er sur.

I det seneste budget er også vare­udstillinger og mobilt gadesalg blevet afgiftsfrit, og selv om jeg som budgetpart står på mål for budgettet, så skal det ikke være nogen hemmelighed, at den del af det er en imødekommelse af de borgerlige partier.

I mine øjne havde det været smartere at få penge ind i form af afgifter, som vi så kunne bruge på støjvagter og kontrol og dermed hjælpe til med at komme nogle af de problemer til livs, som følger med de gratis glæder til erhvervslivet. Det er desværre ikke muligt at finde flertal for den politik pt.

I løbet af efteråret forventer jeg, at udvalget skal diskutere emner som mobilt gadesalg, arrangementer og udeservering. I den forbindelse må vi se på, hvad vi kan gøre for at stramme op, så København igen er til for københavnerne og ikke kun for festfolket. Det kræver dog, at der er politisk flertal for at gå denne vej.

Jeg er enig i, at der er behov for at få gjort noget. Københavnerne skal kunne holde ud at være i deres hjem. Derfor vil jeg også arbejde for, at vi øger kontrolindsatsen mod støj fra barer m.v.. Her har vi som kommunal­politikere selv mulighed for at handle.

Til gengæld er det svært at bremse antallet af cykeltaxaer, varesalgsvogne, turisttog og alt muligt andet mærkeligt i Indre By. Teknik- og Miljøudvalget har forsøgt, men vi er blevet blokeret af staten, som har liberaliseret området. At staten ikke vil lytte er svært at gøre noget ved, også som borgmester i landets hovedstad.

Det er ikke den eneste udfordring, vi har med Christiansborgs politikere, men det er altså af dem, problemet bliver syltet.

Opbakning fra Christiansborg savnes

Arrangementerne i Indre By er mange, og vi forsøger alt, hvad vi kan, for at sprede dem til andre bydele – netop for at lette Indre Bys belastning. Men det er ikke lovligt at sætte en begrænsning i antallet.

Jeg savner en opbakning fra nationalt niveau til at kunne sige nej. Igen må jeg henvise til Christiansborg. Jeg kan kun arbejde ud fra den gældende lovgivning. Havde vi mulighed for at regulere på disse problemer lokalt, så ville jeg gerne stå i spidsen for det!

Ligeledes er det desværre heller ikke kommunen, der skal håndhæve støjniveauet om aftenen og natten på gader og veje. Det er politiets opgave. Fra kommunal side savner jeg redskaberne til at fjerne nattestøjen.

Jeg kan som teknik- og miljøborgmester desværre heller ikke gøre noget ved antallet af bevillinger. Den service ligger hos kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen. Forhåbentlig vil han også gerne hjælpe til, at vi får et København, hvor det er til at holde ud at bo.

Hver dag lægger vi en masse kræfter i at rydde op efter nattens fester, og vores støj­vagter forsøger at holde byens beværtninger op på reglerne. Renholdsindsatsen betyder, at vi er gået fra en sidsteplads til en tredjeplads blandt Europas reneste hovedstæder.

Det kan vi langt hen ad vejen godt være tilfreds med, men der er selvfølgelig ting, der stadig kan gøres bedre. Det arbejder forvaltningens dygtige med­arbejdere også for hver eneste dag.

De folk, som holder Indre By og resten af København ren, lægger en stolthed i deres arbejde, uanset hvor håbløst et udgangspunkt nattens gæster efterlader den i. Senest har vi tilført 5,7 mio. kr. til ekstra renhold.

Næste gang, der er mulighed for det, vil jeg gerne tilføre området endnu mere.