Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Mogens Lykketoft: Klimahandling er både nødvendigt for børnebørnene og en god forretning

Foto: Mogens Lykketoft SH

Det haster med en meget mere massiv indsats fra stater, regioner, byer, lokalsamfund, virksomheder og fra hver enkelt af os som forbrugere og borgere, hvis vi skal undgå klimakatastrofen.

Klimakatastrofen er det, der med sikkerhed udløses i vore børnebørns voksne liv, hvis vi bare producerer og forbruger som vi plejer.  Så vil det vilde vejr tage til i de varme lande. Så vil klodens temperatur stige til langt over de mål, vi satte os i Paris i december for tre år siden - de højst plus to grader celsius – og helst kun halvanden grad – i forhold til tiden før industrialiseringen.

Vi skal handle meget mere målbevidst for klimaet end det, vi har gang i, fordi klimakatastrofen ellers vil drive hundredvis af millioner mennesker væk fra deres nuværende bosteder, fordi havene stiger og oversvømmer frugtbar jord med saltvand, fordi ørknerne spredes og fordi gletsjere, der forsyner en milliard mennesker med ferskvand, definitivt smelter væk. Når vi ser, hvor vanskeligt denne verden har ved at håndtere de nuværende strømme af flygtninge og migranter på en ordentlig og anstændig måde, så tænk på vanskelighederne, hvis antallet, der er nødt til at vandre om 30 år, er fem gange så stort.

Hvis vi ikke standser den globale opvarmning, vil det udløse så store omkostninger, så meget kaos og så mange nye konflikter, at alt det andet, vi gerne vil udrette - udrydde fattigdom og sult og give alle mennesker adgang til sundhedsydelser og uddannelse - simpelthen ikke vil ske, fordi alle kræfter bruges på at dæmme op for klimakatastrofen.

Ændringer må ske nu

Vi kan standse den globale opvarmning – men kun hvis vi her og nu starter dybtgående forandringer i vores måde at forbruge og producere på. Uanset hvor meget olie og gas vi finder i dybe have og høje bjerge, skal vi holde op med at bruge disse såkaldt fossile brændsler senest i 2050, for de udsteder CO2 og det er den mest udbredte af de gasser, der opvarmer vores jord.

Det kan lade sig gøre at sikre den nuværende forsyning med energi og meget mere energi, der ikke udstøder CO2. Men det vil kloden rundt kræve enorme investeringer i vedvarende energi, og - i mange lande - også nye former for atomkraft. Det vil kræve, at vi målrettet udvikler de produkter og teknologier, der skal gøre andre energiformer langt smartere og billigere end de allerede er blevet – og dermed udkonkurrere de fossile brændsler.

Staterne må skubbe på med forskningsindsatsen sammen med virksomhederne. Vi skal bruge skattesystemet meget mere til at præmiere den bæredygtige adfærd og fordyre den adfærd, der belaster klima og miljø. Vi skal langt mere omfattende og systematisk plante ny skov, der kan opsuge CO2, så vi er helt sikre på, at der vokser mere skov frem end vi fælder. Og vi skal ændre kostvaner, så vi spiser mindre kød for at bremse den klimafarlige metangas.

Vi skal økonomisere mere med energien. Vi skal elektrificere og kollektivisere trafikken langt mere i de store bysamfund -  og nøjes med færre biler. Men intet af det kommer af sig selv. Der skal både nationalt og lokalt være ambitiøse politikere, som skubber den ny udvikling fremad.

Kommuner, regioner og stat kan skubbe ved at købe bæredygtigt ind, når de skal forbruge varer og investere i bygninger. Børn og unge skal alle vegne mødes med viden om klimaudfordringen og alle de 17 mål for bæredygtig udvikling. Vi må væk fra de uforpligtende mål uden midler. Vi må skaffe pengene til de redskaber, der faktisk skubber udviklingen meget hurtigere i den rigtige retning.

Høje krav

Der skal stilles store krav og høje ambitioner til privat og offentlig virksomhed og til hver enkelt af os som forbrugere og borgere i det civile samfund. Vi ved f.eks. fra den danske vindmøllesucces, at samfund, der har store ambitioner om at værne klima og miljø, også bliver væksthuse for den produktion og de teknologier, som resten af verden får brug for.

Vi kan meget i dansk erhvervsliv af alt det, der skal til for at nå klimamålene. Men en ambitiøs politik med krav til virksomheder og borgere kan skabe os en endnu større andel af de globale arbejdspladser, der skal levere svarene på at stabilisere klimaet og værne miljøet verden over. Bæredygtige krav er ikke bare en eksistentiel nødvendighed for menneskeheden på hele kloden, det er også en super god erhvervsstrategi, hvis vi skal udbygge Danmarks førerpositioner på verdensmarkedet.

Det må ikke være en sovepude, at vi scorer godt på at leve op til verdensmålene. Vi tilhører stadigvæk eén del menneskeheden, der har de tungeste fodaftryk og derfor belaster klima og miljø mest.