Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Mit mellemnavn er Lazarus

Vi kan deraf udlede, at vi ganske vist alle hylder fortællingen om mønsterbryderen, men at det er, som om Liberal Alliance kun gør det, hvis det går godt. Hvis ikke det går godt, føler folk fra Liberal Alliance sig åbenbart særligt kaldet til at slå yderligere på dem. Det er under lavmålet med hensyn til basal respekt og værdig opførsel.

Halime Oguz: »Begrundelsen for et loft for kontanthjælp hos borgerlige som Liberal Alliance er, at der er tale om en god gerning: Det handler om at give de arbejdsløse et incitament til at komme i arbejde. Når venstrefløjen afviser denne begrundelse og påpeger, at en del kontanthjælpsmodtagere slet ikke kan tage et arbejde, får den at vide, at den sætter folk i en offerrolle og vil opretholde en situation, der er uholdbar.«
Læs mere
Fold sammen

Den højre side af Folketinget er blevet enig med sig selv om at sætte et »loft« for kontanthjælpen. Begrundelsen hos borgerlige som Liberal Alliance er, at der er tale om en god gerning: Det handler om at give de arbejdsløse et incitament til at komme i arbejde. Når venstrefløjen afviser denne begrundelse og påpeger, at en del kontanthjælpsmodtagere slet ikke kan tage et arbejde, får den at vide, at den sætter folk i en offerrolle og vil opretholde en situation, der er uholdbar både for kontanthjælpsmodtagerne og samfundet.

På den måde rykkes debatten væk fra sygdom og uarbejdsdygtighed til påstande om manglende lyst og incitament til at tage sig et arbejde. Alt sammen medvirker til at træde yderligere på nogle sårbare mennesker for til sidst at tage den sidste rest af værdighed fra dem. Man kan blot se på den perfide behandling, disse mennesker får, bl.a. på de sociale medier, hvor politikere fra især Liberal Alliance i den grad tager fløjlshandskerne af. For dem kommer konkurrencestaten i første række, mens der ingen interesse er for at høre, hvilke skæbner der gemmer sig bag de mennesker, som kontanthjælpsloftet rammer.

Jeg vil nu alligevel gøre et forsøg på at vække interessen med afsæt i et menneske, en kvinde, en mor. Line hedder hun. Vi gik til dans sammen. Hun dansede oftest i første række og var derfor med til at instruere begyndere. Hun smilede tit. Hun fortalte, at hun læste på universitetet. Hun havde også et arbejde. Og to døtre. Hendes mellemnavn var Lazarus. Hun ville være mønsterbryder, der med en uddannelse i hånden fik et arbejde og en løn svarende til hendes kvalifikationer, og hun kæmpede for, at hendes døtre også skulle blive det. Hun insisterede på at blive bragt ind i livet igen. Lidt som den bibelske Lazarus.

Line har som barn af forældre, der var junkier og kriminelle, haft hårde odds. Hun har fra et nulpunkt skullet arbejde sig ind i samfundet. Men fortiden spænder hele tiden ben for hende. Hun snubler, og ligger nu syg med både psykiske og fysiske diagnoser. Alligevel forbliver hun på den kontanthjælp, der nu bliver skåret. Hvad der ud over den reelle nedsættelse af kontanthjælpen harmer mig, er den fuldstændige intimidering, der foregår af personer i hendes situation, især fra Liberal Alliances side.

Joachim B. Olsen og i særdeleshed Kenneth M. Nielsen fra Liberal Alliance ser det således som et fripas til at endevende hendes økonomi og anklage hende for klynk og tiggeri. Sidstnævnte har ligefrem lagt et billede af en tiggende pige ud på sin Twitter-profil. Hvor patroniserende kan det blive?

Vi kan deraf udlede, at vi ganske vist alle hylder fortællingen om mønsterbryderen, men at det er, som om Liberal Alliance kun gør det, hvis det går godt. Hvis ikke det går godt, føler folk fra Liberal Alliance sig åbenbart særligt kaldet til at slå yderligere på dem. Det er under lavmålet med hensyn til basal respekt og værdig opførsel. Hvad der er kendetegnende for et velhavende og humant samfund, er, at man rækker en hjælpende hånd ud til dem, der falder. Men det, der kendetegner samfundet i dag, er, at hjælpen til dårligt stillede skæres igen og igen, mens det er blevet ganske normalt, at de hånes af dem, der fører kniven.

Da den nuværende regering trådte til, skrev den kristendommen ind som en del af sit regeringsgrundlag. Men jeg har meget svært ved at se, at den mente noget som helst med det.