Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Mette Bock: Tre svar og et ønske om flere banebrydende ideer

Nu nærmer ikke blot julen sig, men også det tidspunkt, hvor regeringen fremlægger sit forslag til en ny aftale for medierne, som vi har brugt hele 2017 på at forberede. Bekymringerne og ønskerne er mange. Hele tre indlæg fra engagerede mennesker og organisationer blev bragt i Berlingske 12. december. Jeg værdsætter engagementet og vil gerne knytte nogle kommentarer hertil.

Formændene for DRs orkestre frygter det, der kaldes fusioneringsøvelser og total mangel på indsigt i ensemblernes virke. Til det vil jeg blot sige: Enhver beslutning vedrørende såvel ensembler som alle de fantastiske aktiviteter i DRs Koncerthus vil udelukkende have ét formål: At sikre udviklingsmuligheder og ensemblernes fortsatte virke.

Har formændene allerede glemt, hvad der skete, da DR for få år siden skulle reducere omkostningerne? Man rettede blikket direkte mod Koncerthuset og nedlagde Underholdningsorkestret på trods af, at orkestret udtrykkeligt med navn var nævnt i den indgåede Public Service-kontrakt med DR.

Jeg har ikke mødt en eneste politiker fra noget parti, der ikke ønsker at bevare samtlige ensembler og sikre fortsat udvikling af aktiviteterne. Det indebærer, at vi skal overveje, hvem der kan udgøre den bedste ledelse. Det kan være, at konklusionen bliver DR, med alle de risici, det indebærer. Det kan også være, det er i tilknytning til Det Kgl. Teater. Eller måske i en ny, selvstændig organisation.

Uanset hvad der måtte ske, så behøver det på ingen måde at betyde, at DR ikke skal forpligtes til at formidle fra ensembler og andre aktiviteter i Koncerthuset. Intentionen er at beskytte og udvikle ensemblerne, ikke at tvinge orkestersammenlægninger igennem.

Dernæst et indlæg fra Producentforeningen m.fl., der opfordrer til, at man ikke skærer i licensen, men bruger pengene på mere nyt, dansk indhold. Enhver kan se, at det nuværende licenssystem er forældet. Øvelsen går derfor ud på at fjerne licensen og finde et alternativ, men om det lykkes, kan jeg ikke sige i skrivende stund.

Hvad angår ønsket om at sende flere penge til indholdsproduktion, så har jeg netop modtaget en rapport fra et udvalg, der har set på økonomien i den danske, digitale indholdsproduktion. Den slår fast, at økonomien aldrig har været bedre, og at der årligt investeres 6,3 mia. – en vækst på 1,4 mia. siden 2010. Og selvom der er skyer i horisonten, som vi bestemt skal forholde os til, så står vi altså ikke umiddelbart foran en afgrund.

Flere penge mod vest

Sidste indlæg i rækken er skrevet af cheferne fra Den Vestdanske Filmpulje, FilmFyn, Producentforeningen (igen), DFI, skuespillerne m.fl. I indlægget opfordres der til at sende flere penge mod vest, så vi kan få mere film- og TV-produktion, der afspejler hele Danmark. De to små filmpuljer, der er etableret, fordobler eller tredobler i dag hver investeret krone og skaber engagement og vækst både lokalt og regionalt.

Om der skal sendes flere ressourcer mod vest, kan jeg endnu ikke sige. Men at modellen er god, er jeg ikke et sekund i tvivl om. Af samme grund er det en del af den finanslov, der forhåbentlig vedtages inden jul, at vi på tilsvarende vis etablerer to kunstpuljer ude i landet. Det skaber nærhed, udvikling og vækst.

Jeg kvitterer for alle forslag, bekymringer og ønsker om flere ressourcer. Det ville være skønt, om flere også ville bidrage med nye, banebrydende idéer til udvikling, produktion og formidling af det danske kvalitetsindhold, hvis væsentlighed, der er bred enighed om. Forslag, der drives af udviklingslyst. For dét er fordringen, når medieforbruget er i opbrud i en ny, digitaliseret tid.

Mette Bock (LA) er kulturminister.