Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

#Metoo: Vil du ikke hellere tages på røven end blive nikket en skalle?

»Skulle jeg ønske at tilhøre dem, der kan føle sig mest tryg og have mindst sandsynlighed for at blive udsat for et overgreb, ja, så skulle jeg være kvinde.« Modelfoto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

I kølvandet på anklagerne om Harvey Weinsteins overgreb mod kvinder er der opstået en stor og bred debat om overgreb mod kvinder i al almindelighed. Mens der ingen tvivl er om, at kvinder oftere udsættes for overgreb af seksuel karakter end mænd, hersker der en fuldstændig forvrænget diskurs om, at det generelt skulle være risikofyldt at være kvinde. Det høres ofte, at kvinder skulle være en særligt udsat gruppe, der har stor grund til at frygte for deres sikkerhed på grund af voldelige mænd. Den diskurs har fået lov at køre uden modstand, fordi man på forhånd dømmes ude, hvis man sætter spørgsmålstegn ved den.

Problemet er, at det slet ikke passer. Statistik er som bekendt en kedelig faktor i diskussioner om så farlige emner som køn og overgreb, men det må inddrages for at få proportionerne i orden.

Læs også: EU-parlamentarikere: Det skal være trygt at anmelde sexchikane

Helt overordnet blev der i 2016 begået 3.357 seksualforbrydelser, og ikke overraskende blev 2.940 af dem begået mod kvinder. Ud af de 2.940 seksualforbrydelser mod kvinder bestod 1.759 i blufærdighedskrænkelser, som rummer handlinger lige fra den klamme fyrs befamling i baren til seksuelle bemærkninger, der er krænkende, men hvor ingen af delene indeholder et voldselement eller trussel herom.

Af de resterende 1.181 seksualforbrydelser bestod 744 af voldtægt. Og mens det er alt for mange og i klart overtal i forhold til mænd, som blev voldtaget 27 gange, er tallet forbavsende lille i forhold til den mængde voldsovergreb, som mænd udsættes for, og absurd i forhold til hvor ofte der tales om, at man som kvinde lever i en voldskultur rettet mod sit køn.

Vold mod mænd negligeres

Vold mod mænd har det bare med at blive negligeret i den offentlige debat af årsager, der er mig ukendte. Et gæt kunne være, at vold mod mænd ikke passer ind i fortællingen om kvindeundertrykkelse, og derfor oftest bortkastes med sætninger som »mænd kan jo forsvare sig selv« og den slags vrøvl, der gør, at vold mod mænd ikke engang får lige så meget opmærksomhed som at blive taget på bagdelen, når man som kvinde er i byen. Ikke at det at blive taget på bagdelen er at regne som voldtægt, men selv den slags overgreb italesættes oftere som et problem end vold mod mænd.

Når det kommer til vold, blev der i 2016 begået 12.575 voldsforbrydelser mod mænd, der inkluderer alt fra trusler til vold og drab. Når det gælder vold mod privatperson, som dækker over det, vi almindeligvis forstår som voldshandlinger mod et offer, blev 7.675 mænd i 2016 udsat for det. I modsætning hertil blev kvinder udsat for vold mod privatperson 4.384 gange. Risikoen for at blive udsat for vold er altså langt større for mænd end for kvinder, og hvis man kigger på tallene for voldtægt kontra vold, så udsættes mænd for vold ti gange for hver gang, én kvinde udsættes for voldtægt. I alt for både seksualforbrydelser og voldsforbrydelser blev mænd samlet set udsat for 12.969 forbrydelser i 2016, og kvinder blev udsat for 12.034 forbrydelser.

Hvis vi taler om rendyrket vold, drab og voldtægt som indikator for, om der er grund til at være bange, når man færdes i Danmark, og altså ikke blufærdighedskrænkelser eller trusler, blev kvinder udsat for i alt 5.192 forbrydelser modsat mænd, som blev udsat for 7.920 forbrydelser. Hvis vi alligevel inkluderer blufærdighedskrænkelser og sidestiller dette med reel vold, drab og voldtægt i forhold til, om kan føle sig tryg, ser tallet således ud: 8.179 forbrydelser mod mænd og 6.887 forbrydelser mod kvinder.

Læren af alle tallene

Hvad er konklusionen på disse tal? At kvinder i langt højere grad udsættes for seksuelle forbrydelser end mænd, men sandsynligheden for at blive udsat for et voldsovergreb er for mænd langt højere end for kvinder. Risikoen for voldtægt er i særdeleshed lavere i forhold til at få en omgang tæsk som mand.

Så kan man med rimelighed påpege, at seksuelle elementer i et voldsovergreb er langt værre end vold uden seksuelle elementer, og er det næsten altid sandt, hvis vi taler voldtægt kontra vold, alt efter voldens beskaffenhed selvfølgelig? Er det for eksempel værre at blive voldtaget end at få brækket knogler og kranie med et bat? Jeg kan ikke svare på det.

Men hvis vi taler blufærdighedskrænkelser, som udgør størstedelen af seksualforbrydelser mod kvinder, vil jeg i al ydmyghed tillade mig at gætte på, at man oftest ville foretrække at blive taget på røven end at få nikket en skalle, og at man givetvis hellere vil have en seksuel bemærkning end en knytnæve i ansigtet.

Debatten er uendelig om forholdet mellem køn, men vi bliver nødt til at få fakta på plads, før vi fortsætter snakken om en voldskultur mod kvinder, og at det skulle være særlig risikofyldt at være kvinde. For sagen er, at skulle jeg ønske at tilhøre dem, der kan føle sig mest tryg og have mindst sandsynlighed for at blive udsat for et overgreb, ja, så skulle jeg være kvinde.