Kommentatorer Abonnement

Meritokratiets fallit i velfærdsstatens klassesamfund

Fri og lige adgang til uddannelse er en grundsøjle i den danske velfærdsstat. Målet er lige muligheder for alle og en høj grad af social mobilitet. En ny rapport punkterer drømmen og dokumenterer massiv ulighed i uddannelsessystemet, som favoriserer de uddannede klassers børn. Er meritokratiet blevet et klassesamfund?