Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Lokaldemokratiet bliver taberen i PostNords kriseplan

Det lokale demokrati bliver taberen, hvis den danske og svenske regering siger ja til den kriseplan, som PostNord har fremlagt i denne uge.

Postselskabet vil fremover ikke distribuer­e lokale ugeaviser, som for de fleste danskere er det sted, hvor de følger og kan deltage i den lokalpolitiske debat.

Og beslutningen kommer efter en række år, hvor Posten med lave priser har dumpet distributionsmarkedet for lokale ugeaviser og tilbudsaviser i en sådan grad, at de fleste andre distributører har måttet give op. PostNord forlader derfor et marked, hvor der tilbage kun er et enkelt privat distributions­selskab, som nu får monopol på markedet.

Al markedslogik siger, at de lokale ugeaviser dermed kan se frem til dyrere omdeling. Det er prisstigninger, der kommer på et tidspunkt, da de lokale ugeaviser i forvejen er hårdt presset økonomisk på grund af en ændret detailhandelsstruktur.

Politikernes svar til PostNord må derfor være, at de må gentænke redningsplanen, så lokale ugeaviser fortsat kan distribueres på bestemte dage – ikke mindst set i lyset af, at PostNord som det befordringspligtige selskab burde have en pligt til at kunne løse denne for demokratiet vigtige opgave.

Også en anden del af planen bør politikerne afvise. PostNord ønsker en støtte fra ejerne på 2,3 milliarder kr., heraf 900 millioner kr. i Danmark. Det er en stats­støtte, som skal muliggøre, at PostNord fortsat kan agere på det hastigt voksende marked for blandt andet pakker.

Erfaringen på området for lokale uge­aviser, hvor postselskabet med lave priser har fået udkonkurreret næsten alle, bør få politikerne til at stoppe al direkte statsstøtte til PostNord – ellers risikerer vi en situation, hvor PostNord med kunstigt lave priser sætter sig på størstedelen af markedet og om nogle år står som monopolisten til skade for alle danskere.

Danske Medier ser gerne et fremtidigt distributionsmarked i Danmark, hvor PostNord i fair og lige konkurrence med private distributører lever op til sin befordrings­pligt – og hvis det ikke er tilfældet, mister de privilegier, de har i form af momsfritagelse mm., hvis de ikke kan løfte den opgave, de oprindeligt er sat i verden for: at sikre, at post – herunder lokale ugeaviser – kan nå ud til alle danskere.

Hvis der ikke handles politisk, kan konsekvensen blive, at mange områder vil miste deres lokale ugeavis – og hvem kan forestille sig, at vælgerne ved kommunale valg skal have et grundlag at sætte deres kryds på, hvis der ikke er et lokalt medie, som følger den kommunalpolitiske debat? Alle undersøgelser viser, at her har de lokale ugeaviser i forhold til mange borgere et stort fortrin i forhold til digitale medier.

Christian Kierkegaard er seniorkonsulent i Danske Medier.