Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Lad os bombe et sted

»En betydelig del af vælgerkorpset har ikke noget problem med at formulere holdninger til spørgsmål, der er meningsløse.«

15DEBPeter-Kurrild-Klitgaar.jpg
Peter Kurrild-Klitgaard. Fold sammen
Læs mere

Kort før jul viste en ny amerikansk meningsmåling noget interessant: Et stort mindretal af USAs vælgere ønskede at bombe Agrabah. Støtten var stærkest blandt Republikanske vælgere (30 pct.), især hos Donald Trump-støtter (41 pct.), men også mange Demokrater (19 pct.) støttede et sådan militært indgreb. Det interessante var, at Agrabah slet ikke findes – altså bortset fra i eventyrtegnefilmen »Aladdin«.

Meningsmålingen fra Public Policy Polling blev hurtigt fulgt op af en anden måling fra WPA Research, hvori man spurgte et andet repræsentativt udsnit af vælgerne, hvorvidt de syntes, at man skulle tage imod flygtningene fra Agrabah. Et flertal af Demokratiske vælgere (44 pct.) var for at hjælpe de ikke-eksisterende flygtninge fra det fiktive sted.

Disse meningsmålinger viser – ligesom mange før dem – at en betydelig del af vælgerkorpset ikke har noget problem med at formulere holdninger til spørgsmål, der er meningsløse – og hvor svarene derfor reelt også er det.

Og det gælder ikke kun »de dumme amerikanere«, eller specielt Republikanerne: Adskillige undersøgelser har bekræftet, at der også blandt danske vælgere på tværs af det ideologiske spektrum er en ikke-ubetydelig andel, som har meget unøjagtig eller helt ikke-eksisterende faktuel viden om de ting, de ikke desto mindre har holdninger til. Et betragteligt antal danske vælgere ved f.eks. ikke, hvilke partier der sidder i regeringen, eller hvilke partier ministrene tilhører, eller hvordan den samfundsøkonomiske udvikling har været det seneste år o.s.v. Alligevel har de holdninger til, hvem der bør have magten, og til den økonomisk politik.

Den mest venlige udlægning er, at vælgerne er drevet af ideologier og »symboler«: F.eks. lyder »Agrabah« arabisk, og nogle kan måske huske, at byen i tegnefilmen faktisk ligger i et arabisk land. Og der er jo krige og borgerkrige i flere arabiske lande – så de, der er tilhængere af USAs politik der, svarer sådan set bare på det. Tilsvarende med dem, der gerne vil modtage flygtninge: De svarer blot ud fra egne grundværdier om generelt at hjælpe flygtninge – selv om konteksten er absurd.

Den mindre generøse udlægning er, at dét, at vælgerne på den måde blot svarer »ideologisk«, ikke just gør vidensproblemerne mindre. Uvidenhed kan bruges og misbruges af magtsøgende politikere, der gerne vil høste stemmer til sig selv, og hvis blot nogle vælgere reagerer på de udmeldinger – selv når de er med beskedent faktuelt indhold – kan det være nok til at afgøre, hvem der får magten, især i et polariseret politisk univers. Her behøver man blot at tænke på, hvorledes tyske nazister i 1920erne og 1930erne gav jøderne skylden for alle ulykker, og hvorledes det var med til at give dem politisk magt.

Når danske politikere hamrer sig på brystet og foreslår krig mod IS (uden at skitsere alternativer eller omkostninger), eller når andre taler om pligten til at tage imod et uspecificeret antal migranter i Danmark (igen uden alternativer eller omkostninger), kan det i begge tilfælde ses som appellerende til lige præcis den slags grupper. Det kan igen lede til, at der gennemføres politikker på et forkert grundlag og med drastiske, men ukendte, konsekvenser på langt sigt.

Hvis man tror, at løsningen på det er at forsyne vælgerne med mere eller bedre viden, overser man de forhold, at vælgerne næppe nogensinde har haft større almen viden end i dag, og at der aldrig er blevet brugt så mange ressourcer på uddannelse som nu.