Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Lad mig hurtigt kridte banen op for jer

Der er ikke udsigt til, at vores velstand vil kunne følge trop med andre lande, medmindre vi får løftet ambitionsniveauet og får gjort Danmark vækstparat. Det er vi ikke nu.

23debJensKlarskov.jpg

Kære rød eller blå blok. Tillykke med valget. I står nu med et mandat til at forme fremtiden, og erhvervslivet håber, at I hurtigst muligt går i gang med at sikre et regeringsgrundlag, der er præget af analytisk klarsyn og realisme. Lad mig hurtigt kridte banen op for jer.

Vores arbejdsmarked er ikke klar til vækst. Arbejdsløsheden ligger på et væsentligt lavere niveau, end da det foregående økonomiske opsving var i sin spæde begyndelse for ti år siden. Det opsving endte med flaskehalse og tab af konkurrenceevne.

Det vil være en undladelsessynd af de større, hvis et svagt opsving brænder ud på grund af generel mangel på arbejdskraft.

De offentlige finansers holdbarhed lever på lånt tid. Med stor sikkerhed kan vi forudsige, at pensioneringen af de store efterkrigsgenerationer om få år vil give så store udgifter til sundhed og pleje, at underskuddet på de offentlige finanser kan antage kronisk karakter. Underskuddet bliver større end tilladt i EU-systemet, og, hvad værre er, det bliver utroværdigt i forhold til de finansielle markeder.

Vi har været igennem den længste krise i nyere tid, og nu otte år efter krisens start er vi stadig ikke er på samme velstandsniveau, som da krisen startede. Og der er ikke udsigt til, at vores velstand vil kunne følge med andre lande op, medmindre vi får løftet ambitionsniveauet og får gjort Danmark vækstparat.

Vi skal skabe værdi, og det er egentlig simpelt. Velstand skabes gennem arbejde i virksomhederne og ved at investere i de mennesker og redskaber, der anvendes i arbejdsprocessen. Vi øger værdiskabelsen ved at forøge viden og organisere os smartere.

Der er fem vigtige temaer, som en ny regering bør håndtere i regeringsgrundlaget.

For det første er det vigtigt, at det bliver lettere og billigere at drive virksomhed. Danske virksomheder er udsat for en sand byge af regulering, som ofte er meget svær at forstå – specielt hvis man er en nystartet virksomhed. Problemet er blevet påpeget i flere omgange, senest og meget utvetydigt af Produktivitetskommissionen.

Der er arbejde i gang på dette område i blandt andet Virksomhedsforum, men det er vigtigt at dette arbejde intensiveres. Det kan siges ret enkelt: Vi skal arbejde på at fjerne eller forsimple regulering, der hæmmer værdiskabelse.

For det andet skal vi modernisere løsningen af de offentlige velfærdsopgaver. Den offentlige sektor udgør en meget betydelig del af dansk økonomi, og det gør den umulig at komme udenom, når man skal udvikle dansk økonomi. Det er ufrugtbart at se den offentlige og den private sektor som hinandens modsætninger. En offentlig sektor er på mange områder vigtig for den private værdiskabelse, og et godt samarbejde mellem den offentlige og private sektor er afgørende for, at vi får løst de opgaver, som fællesskabet har ansvaret for.

Den offentlige sektor skal være mindre, men mere effektiv, og det kan kun ske, hvis vi konkurrenceudsætter en større del af velfærdsopgaverne, end tilfældet er i dag. Det har samtidig den klare gevinst, at vi kan skabe en kommerciel styrkeposition, der gør det muligt for danske virksomheder at komme ud på det internationale marked med de løsninger, der er udarbejdet i samarbejde med den danske offentlige sektor. I den korte version: Vi skal have større ambitioner for den offentlige og private sektors fælles værdiskabelse. Dansk Erhverv har udarbejdet et katalog med 15 forslag til, hvorledes det kan gøres.

For det tredje er det nødvendigt at gøre noget ved det høje danske skattetryk. Vi ligger med en uheldig topplacering på dette område. Erhvervslivet bliver ofte anklaget for altid at tale om dette, men grunden er indlysende: Høj skat er en hæmsko for værdiskabelsen i Danmark. Værdi skabes gennem arbejde og investeringer, og når vi beskatter disse hårdt, får vi mindre værdiskabelse. Vores mange og høje afgifter er desuden besværlige at administrere, øger grænsehandelen og fremmer den illegale handel.

 

For det fjerde er det afgørende at sikre den nødvendige kvalificerede arbejdskraft for at undgå flaskehalse på arbejdsmarkedet. Flaskehalse forkorter opsvingets levetid, begrænser beskæftigelsen og koster virksomhederne ordrer.

Der er groft sagt tre veje til at udvide arbejdsstyrken og løfte dens kompetencer. Vi kan hente velkvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark, vi kan opkvalificere arbejdskraftens kompetencer gennem uddannelse og efteruddannelse, og vi kan gøre det mere økonomisk attraktivt at tage beskæftigelse, for derigennem at begrænse antallet af borgere, der står helt uden for arbejdsmarkedet. Ingen af de løsninger kan stå alene.

Udenlandsk arbejdskraft vil der i årene fremover blive rift om i hele Europa, uddannelse tager lang tid, og danskerne i den arbejdsdygtige alder på overførselsindkomster har gennem årene bevæget sig længere og længere væk fra arbejdsmarkedet.

 

Endelig skal I tage den digitale teknologiske revolution langt mere alvorligt. Virksomhederne mærker tydeligt, at den eksponentielle udvikling i den digitale teknologi både udvikler og udfordrer alle grene af erhvervslivet. ITer ikke længere kun en understøttelse af virksomhedernes forretningsmodel. IT skaber helt nye forretningsmodeller, der har potentiale til at forandre hele brancher, virksomheder og jobindhold.

Det er helt afgørende, at I ikke lader jer skræmme af de vilde perspektiver. For den nye digitale teknologi giver også adgang til nye muligheder og markeder. Vi skal handle hurtigt for at udnytte alle disse fantastiske muligheder. Vi har et godt udgangspunkt for at udnytte mulighederne, fordi vi er et rigt land med et veludviklet uddannelsessystem og med en nysgerrig og omstillingsparat arbejdsstyrke.

Også på det digitale område.