Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Kvinder har ret til selv at bestemme over deres fødsler – det kan aldrig blive vulgært

Foto: Shutterstock. Fold sammen
Læs mere

Som fødselslæge bliver man trist, når Hanne Dam i sin kronik i Berlingske 6.10 giver udtryk for, at der er en »vulgær brug af indgreb i fødsler« på danske fødeafdelinger. Man bliver trist på alle de hårdtarbejdende medarbejderes vegne, men især trist på vegne af de kvinder, som ubegrundet kan miste tilliden til fødeafdelingerne. Hanne Dam stiller i sin kronik flere spørgsmål, som jeg gerne vil forsøge at besvare:

Hvorfor kan kvinder, der føder hjemme, føde uden brug af kunstige hormoner?

Mindre end tre pct. af gravide vælger at føde hjemme. Hvis der under en hjemmefødsel opstår komplikationer eller behov for indgreb, f.eks. ve-stimulation, overflyttes kvinden til fødeafdelingerne. Man kan derfor ikke sammenligne indgrebsfrekvensen ved hjemmefødsler med fødsler på hospitaler.

Hvorfor sættes 25 pct. af alle fødsler i gang med kunstige hormoner?

Andelen af gravide, der bliver tilbudt igangsættelse, er ganske rigtigt steget, fordi gravide nu tilbydes igangsættelse i 42. uge. Risikoen for, at barnet dør inden eller lige efter fødslen, er næsten halveret efter indførelsen af denne procedure. Risikoen er nu 1 ud af 1.000.

Fravælger risiko

Hanne Dam sætter spørgsmålstegn ved det at redde så få børn i forhold til, at så mange gravide bliver sat i gang, men det er det valg, de fleste gravide og deres partnere gør– de ønsker ikke at løbe denne risiko. En fødsel er en vigtig begivenhed i en familie, men det er en dag ud af et helt liv. Hanne Dam hævder, at der er øget risiko for iltmangel hos barnet i forbindelse med igangsættelsesproceduren. Dette har nyere forskningsresultater tilbagevist.

Hanne Dam problematiserer, at kvinder på næsten alle danske fødeafdelinger har ret til selv at bestemme, hvordan de ønsker at føde. I 2016 fik 2,8 pct. af Rigshospitalets fødende planlagt kejsersnit registreret som udført pga. mors ønske, fordi man fra lægelig side ikke direkte fraråder vaginal fødsel. Disse kvinder har for hovedpartens vedkommende tidligere fået kejsersnit, og har en risiko på 1-2 pct. for, at kejsersnitsarret springer op under en vaginal fødsel – en højrisiko tilstand for såvel barn som moder – ligesom de er i højrisiko for, at fødslen ender i akut kejsersnit. Derfor vælger mange planlagt kejsersnit. Det er forståeligt, at nogle kvinder ikke ønsker at løbe de ovenfor skitserede risici, og derfor foretager et kvalificeret valg.

Virkeligheden på fødeafdelinger i dag er ikke »vulgær brug af indgreb i fødsler«. De fødende er ofte veluddannede, velinformerede, og kan træffe kvalificerede valg om, hvorvidt de ønsker at føde hjemme eller på hospital, om de ønsker smertelindring, igangsættelse eller ve-stimulation. Danske kvinder har ret til at bestemme over deres fødsler, også når det gælder indgreb. Det kan aldrig blive vulgært.

Heidi Fosgrau Sharif er ph.d., MPG, overlæge og klinikchef, Obstetrisk Klinik, Rigshospitalet.