Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Kultur skaber selvrespekt

Et museum kan understøtte selvfølelsen i lokalbefolkningen. Lemvig-borgernes bevidsthed om, at folk fra hele Danmark rejser til deres by for at se udstillinger på internationalt niveau, er utvivlsomt med til at styrke deres kollektive selvrespekt.

Michael Böss: »Meget af det kulturliv, vi har i Danmark, er skabt fra neden, dvs. af mennesker, der har fået en god idé og brugt kræfter på at udvikle den sammen med andre og til sidst har haft held med at bygge noget op. På den måde kommer nedskæringer til at fratage civilsamfundets uundværlige ildsjæle lysten til at tage initiativer.« FOTO: SCANPIX Fold sammen
Læs mere

Det er ikke let at drive museer i disse år, hvor besparelser rammer kulturlivet. Besparelserne kan ende med at gå ud over sammenhængskraften og selvrespekten i de lokale fællesskaber og derved også hæmme egnens udviklingspotentiale. En forudsætning for social sammenhængskraft og økonomisk udvikling i lokalområder er nemlig, at borgerne har noget, de kan stå sammen om og vise frem for andre med stolthed.

I marts i år kunne man læse i dagspressen, at Olaf Høst Museet i Gudhjem befinder sig i en eksistenskamp for øjeblikket. Årsagen til krisen er ikke kun et forholdsvis lavt besøgstal på 7.000, men først og fremmest, at museet i 2014 mistede sit årlige kommunale tilskud på 198.000 kroner og derfor har måttet skride til salg af bygninger for at indfri en milliongæld. Desuden har museet måttet skære ned på både åbningstid og markedsføring. I foråret måtte direktøren siges op. Dette opleves lokalt som en katastrofe for den lille by; for er museet ikke en af de ting, som trækker turister til Bornholm?

Meget af det kulturliv, vi har i Danmark, er skabt fra neden, dvs. af mennesker, der har fået en god idé og brugt kræfter på at udvikle den sammen med andre og til sidst har haft held med at bygge noget op. På den måde kommer nedskæringer til at fratage civilsamfundets uundværlige ildsjæle lysten til at tage initiativer. Det vil de lokale samfund komme til at mærke.

Som formand for Museum for Religiøs Kunst i Lemvig ved jeg af egen erfaring, at lave driftsmidler presser såvel private museer som vores som de små statsanerkendte museer. Museernes økonomiske problemer skyldes dog ikke altid manglende interesse hos publikum. Tværtimod går flere mennesker end nogensinde på museum i disse år. Nej, problemerne skyldes regeringens besparelsespolitik ved grønthøstermetoden. Den slags nedskæringer betyder nemlig ofte, at en kulturinstitution må lukke helt, fordi der kun er en eller to ansatte til at holde det i gang. Hvis denne politik fortsætter som hidtil, vil den betyde et stort tab for mange lokalsamfund.

Der kunne i besparelserne måske ligge et signal heri til kommunerne om, at de skal tage sig bedre af deres lokale museer. Men da kommunerne i forvejen oplever nedskæringer og i stadigt mindre grad får lov til selv at disponere over deres skattekroner, har de reelt meget svært ved at løfte opgaven.

Et museum kan understøtte selvfølelsen i lokalbefolkningen. Lemvig-borgernes bevidsthed om, at folk fra hele Danmark rejser til deres by for at se udstillinger på internationalt niveau, er utvivlsomt med til at styrke deres kollektive selvrespekt. Selvrespekt er en forudsætning for folks iværksætterlyst og virketrang, og et levende kulturliv er en forudsætning for en kommunes evne til at fastholde sit befolkningsgrundlag. Hvis regeringen mener det alvorligt med sit ønske om at genskabe balance og vækst i hele landet, bør den derfor bruge kulturen som en vigtig faktor i samfundsudviklingen.