Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Karakteren 12+ – hvorfor?

RUCs rektor, Hanne Leth Andersen, har nu beriget os med forslaget om karakteren +12. Hvorfor?

Hvorfor må vi ikke få det 13-tal tilbage? Er det af samme grund som den, der forhindrer værelse nummer 13 på hotellerne? Nej vel, thi vi bevæger os i de akademiske cirkler, hvor overtro jo ikke findes.

Da jeg var barn, trak vi i pogeskolen rundt med den fra 1800-tallet nedarvede skala, hvor toppræstationen var Ug, herunder Ug-, Mg+, Mg, Mg-, Godt+, Godt …. o.s.v. Meget hurtigt ønskede fornuftige skolefolk en formalisering af de uundgåelige kvalificerende gennemsnitsberegninger, hvilket løstes ved at tillægge bedømmelserne talværdier. Herved kunne vores folkeskole kommunikere med vore højere læreanstalter og således garantere retfærdige konkurrencevilkår for vore studenter.

Ud af 1968’s tåger kom så – uventet – angrebet på 13-tallet. Motiverne for dette angreb var hverken faglige eller pædagogiske. De var noget så sølle som politiske.

Nu er bøtten vendt. »Eliten« skal ikke længere til skafottet. Alt skal være som før. Men det satans 13-tal bliver, hvor det er. Væk. Hvorfor? Vi har set bizarre løsningsforslag fra forskellige politiske lærde. Fælles for dem alle er frygten for at mene noget andet, noget nyt. 13-tallet skræmmer dem, hvorfor? Mærkelige forslag ventileres: indførelsen af en medalje til supplering af 12-tallet: guld, sølv eller bronze? Men ikke 13. Hvordan skal man indregne medaljen i slutproduktet? RUCs rektor, Hanne Leth Andersen, har nu beriget os med forslaget om karakteren +12 (Berlingske 22. december). Hvorfor?