Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

John Wagner: Begrebet »statsløs« risikerer at få ny betydning

Med kommunalreform, domstolsreform, politireform og gentagne liberaliseringer af planloven og lukkeloven har skiftende regeringer flyttet titusindvis af arbejdspladser fra små samfund til de større byer.

Som kompensation får (eksempelvis) Bogense nu 15 arbejdspladser i Dansk Sprognævn og Brovst 11 arbejdspladser i Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd, medens Horsens – mest kendt for fængslet og den i mange år ulovlige Bilka – får 33 arbejdspladser i Det Økonomiske Råd, ligesom der sker en ud-, ind-, hen- og tvangsflytning af Miljøstyrelsen til Odense.

Med det sidste har Venstre nu splittet Svend Aukens gamle miljøministerium i atomer, hvad der sikkert betragtes som en kæmpe ideologisk sejr, men er det godt for miljøet?Jeg håber, at de Radikale (når de Konservative nu ikke gjorde det), hvis de en dag igen skulle blive »tungen på vægtskålen«, vil kræve genetablering af et miljøministerium med en selvstændig minister, som kan agere vagthund i forhold til landbruget og andre erhverv, og at de økonomiske vismænd kommer tilbage til hovedstaden.

John Wagner

»For et par år siden vedtog Dansk Sprognævn, at ordet »bjørnetjeneste« både kan betyde en stor tjeneste og det stik modsatte. Hvad der kunne være en god begrundelse for at flytte dem til Bogense!«


Selvfølgelig er der statslige institutioner, som kan ligge andre steder end i København. Forsvarsministeriet kunne måske med fordel ligge i Karup og Fiskeristyrelsen ved den jyske vestkyst, men hvorfor nedsatte regeringen ikke en kommission af sagkyndige til at komme med gennemtænkte og konsekvensvurderede forslag med henblik på en langsigtet plan for placering af statslige institutioner? Hvad er dog formålet med dette kissejav?

På mig virker regeringens flytteri af statslige arbejdspladser mest af alt som lidt reparationsarbejde i en situation, hvor man nu rammes af konsekvenserne af tidligere reformer og liberaliseringer, og hvor det er svært for regeringen at komme igennem med anden liberal politik. Næste korstog kommer formentlig til at handle om DRs fremtid og yderligere udsalg af statslig ejendom, infrastruktur m.v.

Men gør regeringen da slet ikke noget godt? Helt bestemt! F.eks. er søndagens forsvarsforlig dansk politik, når det er bedst. Erhvervs- og iværksætterpakken var også til UG, og det samme gælder etableringen af de ti såkaldte uddannelses-stationer, som vil styrke lokal bosætning og erhvervsudvikling. Men jeg har svært ved at forlige mig med hovsa-politikken i forhold til vore statsinstitutioner. For mig er staten ikke en trussel. Den er vort alles forsvar, hvis den forvaltes forsvarligt.

For et par år siden vedtog Dansk Sprognævn, at ordet »bjørnetjeneste« både kan betyde en stor tjeneste og det stik modsatte. Hvad der kunne være en god begrundelse for at flytte dem til Bogense! Med udsalg og udflytning af statslig virksomhed synes nu også ordet »statsløs« at få en ny betydning – nemlig som udtryk for borgernes tilstand i en minimalstat, hvor centraladministrationen er udhulet, hvor infrastrukturen er privatiseret, og hvor resterne af oplysning og dannelse er overladt til markedskræfter.

John Wagner er uddannet journalist, tidl. generalsekr. (K), nu adm. direktør.