Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Jeg har selv egenhændigt censureret og omskrevet dansk vuggevisehistorie

Voksne må gerne træffe valg på børns vegne - herunder, hvilke ord, der skal stå i børnebøger - uden at det betyder, at man dermed skal omskrive hele litteraturhistorien.

Da min datter var lille, sang jeg hver aften Elefantens vuggevise for hende efter godnatlæsning. Men jeg udelod verset med niggerdukkedrengen, der kan bruges som rangle,« skriver Mikkel Andersson. Fold sammen
Læs mere
Foto: Lars Møller

Som det burde være klart for de fleste, der læser mine skriblerier på jævnlig basis, er jeg ikke alene en af de mest forbenede ytringsfrihedsfundamentalister, der kan opdrives, jeg er som regel også parodisk indædt modstander af politisk korrekthed og identitetspolitik, i alle dens utroligt mange krænkelseslabile former.

Ikke desto mindre har jeg ikke noget problem med, at Gyldendal fjerner enkelte digte fra en genudgivelse af Halfdan Rasmussens »Abrakadabra og andre børnerim«. Og inden I beder mig flytte til Sverige eller melde mig ind i Alternativet, så lad mig forklare hvorfor.

Da min datter var lille, sang jeg hver aften Elefantens vuggevise for hende efter godnatlæsning. Men jeg udelod verset med niggerdukkedrengen, der kan bruges som rangle (jeg kunne have brugt det med kokosnød, men come on, det lyder lamt). Kort sagt: Jeg censurerede og omskrev altså egenhændigt dansk vuggevisehistorie.

Men min datter gik nu engang i børnehave i Trillegården i Aarhus V sammen med overvejende børn af indvandrere, heraf en del somaliske drenge og piger, og det ville have været uheldigt, hvis hun gik rundt og brugte ordet »niggerdukkedreng« over for de andre tre-fem årige her.

Jeg ved naturligvis godt, at jeg teoretisk set kunne have givet min datter et etymologisk foredrag om, hvordan både »nigger« og »neger« har været udsat for betydningsglidning og »nigger« ikke blev et negativt ladet ord før engang sidst i 1800-tallet i USA og væsentligt senere i DK, mens »neger« faktisk først efter 1970erne får negative konnotationer i Danmark, hvilket efter alt at dømme skyldes påvirkning fra den amerikanske racedebat.

Åndssvage handicappede

Jeg kunne også have forklaret, at det sker hele tiden, at ord som oprindeligt var neutrale, får negative konnotationer. For ikke så længe siden var det eksempelvis helt comme il faut at kalde mentalt handicappede for »åndssvage« (Statens Åndssvageforsorg forsvandt først i 1980).

Alt det kunne jeg have fortalt. Men helt ærligt, pointen med Elefantens vuggevise var jo at synge en hyggelig godnatsang og ikke give en fireårig en kulturhistorisk-lingvistisk forelæsning, der kunne blive rigelig langhåret for selv humaniorastuderende på første semester.

Af samme grund er jeg heller ikke helt uforstående over for, at Gyldendal vælger at udelade enkelte af Halfdan Rasmussens digte i et værk målrettet børn (i hans samlede værker fra samme forlag er de naturligvis stadig, så fjernet fra litteraturhistorien bliver de ikke).

Mikkel Andersson Fold sammen
Læs mere

Derfor har jeg heller aldrig kunnet blive provokeret af, at Pippi Langstrømpes far blev ændret fra neger- til sydhavskonge. På grund af ordet negers betydningslidning fra neutralt til nedsættende, bliver det et forstyrrende element i teksten, det aldrig var tænkt som.

Pointen med at læse Pippi er jo heller ikke at give en kulturhistorisk indførelse i brugen af racespecifikke termer i 1950ernes Sverige, men at høre en sjov historie om en sej, stærk og lejlighedsvis lidt ensom pige, der bor med sin hest samt abe og laver seje ting sammen med sine to tørvetrillervenner.

Men hvor stopper det så? kan jeg høre indvendingen. Ved børnebøger. Børn har ringere dømmekraft end voksne (well, nogle voksne), fordi de mangler erfaring, hvorfor man gerne må træffe valg på deres vegne, uden at det betyder, at man dermed skal omskrive hele litteraturhistorien.

Og heller Ikke dermed sagt, at man skal ændre alt i børnebøger, som nogen måske ville kunne opfatte som krænkende, men at det ikke altid er krænkelseskulturens ultimative triumf og endda kan skønnes rimeligt.