Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Ja – det betyder noget, hvordan politikerne taler om indvandrere

Ord betyder noget. Den statistiske analyse viser, at indvandrere påvirkes af, hvordan de omtales af politikerne i det land, de bor i. I lande som Danmark, hvor den negative diskurs på området fylder meget, viser indvandrere og efterkommere et lavere niveau af politisk tillid. Derudover skades deres tro på demokratiet – et resultat, som jeg finder særligt alvorligt.

Foto: Kristina Bakkær Simonsen

Spørgsmålene om, hvem der kan kalde sig dansker, er igen aktualiseret af debatten om en formulering i en folketingsvedtagelse. På den ene side står regeringen og Dansk Folkeparti, som mener, at den egentlige debat – den, der skulle handle om, hvad vi gør ved såkaldte parallelsamfund – er blevet afsporet.

F.eks. udtalte Jakob Ellemann-Jensen mandag til Berlingske, at vi skal se at »få debatten tilbage på sporet i stedet for at snakke om formuleringen i vedtagelsen,« og kaldte det for »ordkløveri« at gå op i det skrevne fremfor indholdet i den bekymring, der ligger til grund for vedtagelsen. På den anden side står oppositionen og de, som mener, at ord betyder noget – uagtet at mange af disse aktører samtidig erklærer sig enige i bekymringen over, at ikke-vestlige indvandrere og deres børn udgør flertallet af beboerne i nogle boligområder i Danmark.

Hårknuden er åbenlys, og som så ofte før i debatten om nye (og knap så nye) danskere og deres integration lader det til at forblive et trosspørgsmål, hvad der er op og ned. Med en ambition om at bidrage til debatten med viden fremfor tro vil jeg fremhæve min egen nyeste forskning, som jeg mener, kan sætte perspektiv på diskussionen om ord og deres eventuelle konsekvenser.

Konkret har jeg undersøgt, om den politiske diskurs på integrationsområdet påvirker dem, der er genstand for debatten, dvs. indvandrerne og deres børn. Det har jeg gjort med en kombination af fokusgruppeinterviews med indvandrere og efterkommere i Danmark og en statistisk undersøgelse af spørgeskemadata og valgprogramdata fra 19 vesteuropæiske lande.

Konklusionen på min undersøgelse er, at ord betyder noget. Den statistiske analyse viser, at indvandrere påvirkes af, hvordan de omtales af politikerne i det land, de bor i. I lande som Danmark, hvor den negative diskurs på området fylder meget, viser indvandrere og efterkommere et lavere niveau af politisk tillid. Derudover skades deres tro på demokratiet – et resultat, som jeg finder særligt alvorligt.

Hvis demokratiet skal leve op til sit inkluderende ideal, er det meget problematisk, når en minoritetsgruppe ikke oplever at være en del af det. I mine interviews i Danmark var dette en udbredt opfattelse, begrundet i oplevelsen af, at politikerne omtaler indvandrere på en måde, der ekskluderer dem fra at være en del af samtalen om, hvordan man skal løse integrationens udfordringer. Ønsket er at blive inddraget og anerkendt for de ressourcer, man har, og de måder, hvorpå man bidrager til Danmark – også i områder, hvor andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er høj.

Man kan af mine undersøgelser ikke slutte, at en enkelt folketingsvedtagelse gør den store skade for indvandreres tillid og tro på demokratiet, men de sætter den aktuelle debat i relief. Politikernes ord betyder noget, og det ansvar må man gøre sig bevidst.

Kristina Bakkær Simonsen er ph.d.-kandidat ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Hun forsker i indvandreres følelser af national identitet og tilhørsforhold.